Publicaties en media

Hier vindt u relevante informatie over Stadsherstel Amsterdam zoals Magazines, digitale nieuwsbrieven, jaarverslagen en wandelingen. Voor meer (directe) informatie, persberichten of publicaties in gedrukte vorm kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat: per telefoon via 020 5200060, of per .

Publicaties

 Nieuwsbrieven, Magazines, jaarverslagen en vriendenwandelingen:

Digitale Nieuwsbrieven

Bekijk hier de meest recente digitale nieuwsbrieven:

Social media en beeld

U kunt ons ook volgen op de social media:
www.facebook.com/stadsherstel
www.twitter.com/stadsherstel  
www.instagram.com/stadsherstel 
Voor beeld- en geluidsmateriaal van onze activiteiten verwijzen wij u graag naar onze Youtube pagina. 

Links

Vereniging Hendrick de Keyser. Na Stadsherstel Amsterdam de grootste restaurerende instelling van Nederland. Deze vereniging is een stuk ouder - uit 1918 - en opereert landelijk. De organisatie werkt volgens een vergelijkbare strategie: bezit wordt niet verkocht om het zo in goede staat van onderhoud te kunnen houden.

Stadsarchief Amsterdam. Archiefstukken on-line bestellen en een beeldbank met foto's van historisch Amsterdam. De mooiste archiefstukken in 'Schatten van Amsterdam' en natuurlijk het laatste nieuws over aanwinsten en andere zaken die het archief betreffen. Een aanader voor iedere Amsterdam-liefhebber.

Bureau Monumenten & Archeologie Amsterdam. Op deze goed uitgeruste website is alles te vinden over het gemeentelijke beleid voor monumenten & archeologie.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Deze dienst is onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en treedt op namens de minister. Kennis en onderzoek op het gebied van monumentenzorg wordt hier uitgevoerd. Naleving van de monumentenwet uit 1988 is één van haar verantwoordelijkheden.

Nationaal Restauratiefonds (NRF). Het NRF verstrekt tegen lage rentes, financieringen en subsidies aan monumenteigenaren voor restauratie en onderhoud van hun pand.

Monumenten.nl. Een monumentensite voor echte liefhebbers. Voor zowel de "beginner" als de doorgewinterde erfgoedvriend biedt deze site een ruim aanbod aan informatie. Stappenplannen, veelgestelde vragen, speciale dossiers en nog veel meer.

Heemkennis Ons Amsterdam. Deze Vereniging, opgericht in 1949, stelt zich ten doel de kennis van Amsterdam in de meest ruime zin te bevorderen.

Stelling van Amsterdam (Stichting MEGA). Een haast wetenschappelijke, maar zeer leesbare site van de stichting Militair Erfgoed Groot Amsterdam. De site wordt bevat het laatste nieuws over de Stelling van Amsterdam, activiteiten op de forten en nieuwe historische inzichten.

De Groene AS. Dit is een ecologische, met name natte verbindingszone aan de zuidwestkant van Amsterdam. Het verbindt de veenweidegebieden van Amstelland (Groene Hart) met die van Spaarnwoude. De Groene AS is een aantrekkelijk landschap voor recreatie. De vele wandelpaden en –routes nodigen uit voor ommetjes. Ook herbergt de Groene AS verschillende leuke fietsroutes. De Groene AS fietsroutes, variërend van 20 tot 55 kilometer zijn te downloaden op deze website.

Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Stadsherstel Amsterdam N.V. is als woningcorporatie buitengewoon lid van de AFWC.

Het Woningnet. Woningzoekenden kunnen terecht bij Woningnet. Via dit netwerk worden veel woningen van woningcorporaties aangeboden. Woningen van Stadsherstel staan hier niet tussen. Deze worden elke eerste dinsdag van de maand op de website geplaatst. Inschrijving op onze wachtlijst is meestal vereist om te kunnen reageren op een woning. Indien geen inschrijving nodig is, dan staat dit apart aangegeven. Ingeschrevenen krijgen echter altijd voorrang. 

Collega Stadsherstel organisaties: