Skip to navigation | Ga naar menu

Restauratie
Barndesteeg 8-10-12-14-16

Adres:Barndesteeg 8-10-12-14-16
Plaats:Amsterdam
Naam:-
Beschrijving:
Verworven:1994
Restauratie:1992
Situatie bij aankoop:In de zomer van 1985 verzocht de gemeente aan Stadsherstel deze locatie te ontwikkelen. De stedenbouwkundige randvoorwaarde en de belendingen stelden een aantal specifieke eisen aan dit plan, doch het grootste probleem was het handhaven van de bedrijfsbestemming, een smederij, van de firma de Hoop. In 1990 besloot firma de Hoop te verhuizen naar het Veemarktterrein en werd het project opnieuw bekeken.
Restauratiearchitect:H. Rapange
Restauratieaannemer:Mokveld Bouw & onderhoud B.V.
Huidig gebruik:Minibrouwerij 'De Bekeerde Suster' en negen wooneenheden waarvan twee ruime gezinswoningen.
Bijzonderheden:Hoewel sprake is van een nieuwe invulling, is hier door Stadsherstel een belangrijke bijdrage geleverd aan de rehabilitatie van de Bethaniƫnbuurt. Het is tevens een door Stadsherstel op grote schaal uitgevoerde bijdrage aan het weer leefbaar maken van deze omgeving.

Locatie

Foto's