Skip to navigation | Ga naar menu

Restauratie
Binnenkant 36-37

Adres:Binnenkant 36-37
Plaats:Amsterdam
Naam:-
Beschrijving:In de redegevende beschrijving staat het pand 36 beschreven als een pand met gevel onder rechte klossenlijst (begin XIX). Houten omlijsting van beneden- en bovenhuisdeuren en snijramen (XIXb) betreft.
In de redegevende beschrijving van nummer 37 staat dat het een pand betreft met gevel onder rechte triglyfenlijst (XVIIId).
Verworven:1962 (36) / 1971 (37)
Restauratie:1973
Situatie bij aankoop:Twee volledig gestutte, onbewoonbaar geworden bouwvallen.
Restauratiearchitect:IJ. Kok
Restauratieaannemer:R. Vervey & Co
Huidig gebruik:6 woningen
Bijzonderheden:Het in 1644 door aanplemping ontstane Waalseiland, kreeg aan de stadszijde de naam Binnenkant en aan de IJ-zijde de naam Buitenkant. Deze laatste naam is in 1879 veranderd in Prins Hendrikkade. Op deze waar onze panden staan was dus vóór de aanplemping het IJ.
Eigenaren en bewoners van Binnenkant 36 door de eeuwen heen:
In 1646 verkochten de ‘Burgemeesteren en Thesaurien’ van Amsterdam het erf waar later het pand op zou komen te staan aan Hendrick Hooft. Hij was commissaris van de huwelijkse zaken en betaalde f.3008,- voor dit erf. Drie jaar later verkoopt Hooft het door aan Claes Barentszn voor f.5000,-. Barentszn was metselaar en heeft Binnenkant 36 dan ook hoogstwaarschijnlijk zelf gebouwd. Hij had drie zonen: Wijlem, Crelis en Elias. Elias werd bouwmeester en heeft bekende gebouwen op zijn naam staan, bijvoorbeeld de Portugees-Israelietische Synagoge aan het Mr. Visserplein en de Grote Sjoel aan het Jonas Daniel Meijerplein, maar ook Stadsherstels Huis de Pinto.
Toen Claes Barentszn de huizen in 1652 doorverkocht wordt hij genoemd als meester-metselaar. Dirck Gerritzn koopt de panden op en ze blijven vervolgens 67 jaar in zijn familie.
In 1858 vindt er een boedelscheiding plaats van onder andere H. Geldrop, apotheker, waarna H.A. van Geldrop, wachtmeester bij het regiment veldartillerie het verkoopt. In 1899 word het pand beschreven als een woonhuis met twee bovenhuizen, achterhuis, pakkelder, open plaats en erf.

Eigenaren en bewoners van Binnenkant 37 door de eeuwen heen:
In 1646 verkochten de ‘Burgemeesteren en Thesaurien’ van Amsterdam het erf waar later het pand op zou komen te staan aan Hendrick Hooft. Hij was commissaris van de huwelijkse zaken te Amsterdam en betaalde f.5000,- voor dit erf. Twee jaar later verkoopt hij het erf door aan Claes de Sitter, die meester metselaar is. Hij bouwt hoogstwaarschijnlijk het huis op het erf en blijft er lang wonen. In 1692 verkopen zijn kleinkinderen het ‘’huis en erf.
Ook werden er door de jaren heen vaak kamers verhuurd in het pand. Zo ook in 1742 aan Chr. Lens, die cargadoor was. Oorspronkelijk de man die in de stad bij hoge bruggen klaar stond om tegen betaling, de man achter de kar te helpen om tegen de brug op te komen. De kar-ga-door had voor dat doel een eind touw, voorzien van een haak, die aan de as van een kar geslagen kon worden. Hij betaalde f.500,- huur en zijn inkomen was f. 1200,-. In het midden van de negentiende eeuw wonen er verder nog een gepensioneerde majoor, enkele koopmannen en een kassiersbediende.
Verder is Binnenkant 37 een Joods Huis. Onder andere Isodore de Lieme woonde tijdens de Tweede Wereldoorlog hier met zijn vrouw Marie de Lieme - Goldsmit en Dientje van Gelderen – de Lieme. Alle drie zijn zij in 1942 omgekomen in Auschwitz.
Isidore de Lieme en zijn vrouw Marie de Lieme-Goldsmit hadden een pension aan de Binnenkant 37 in Amsterdam voor onder ander joodse vluchtelingen uit Duitsland.
P.M.T. Rietvelt, gehuwd met J.W. Holsbergen, copywriter, koopt het pand in 1957 nadat het enkele jaren heeft leeggestaan. Hij verkoopt het pand veertien jaar later door aan Stadsherstel.

Locatie

Foto's