Skip to navigation | Ga naar menu

Restauratie
Brouwersgracht 95-97-99-101 / Prinsengracht 1

Adres:Brouwersgracht 95-97-99-101 / Prinsengracht 1
Plaats:Amsterdam
Naam:-
Beschrijving:Brouwersgracht 95: geen monumentale status
Brouwersgracht 97: Pand met gevel (XVIII) onder klokvormige top met rollagen (XIX).
99: Pand met halsgevel met vleugelstukken van het "doorboorde-bloem-type" en in de afdekking een wolf en 17 WOLF 11.
Brouwersgracht 101: pand met gevel (XVIII) met punttop (XIX). Pothuis aan de Prinsengracht 1.
Verworven:1971/1963/1966/1968
Restauratie:1972
Situatie bij aankoop:In 1972 is deze cluster van woningen aangepakt. Brouwersgracht 95 moest vanwege het gevaar van instorting worden aangekocht. Van Brouwersgracht 99 en 101 bestonden nog alleen de onderstukken. De panden Brouwersgracht 97, 99 en 101 zijn geheel herbouwd. In gevels van 97 en 101 zijn gevelstenen van elders geplaatst. De fraaie bekroning van nummer 99 met het opschrift 'wolf' is hersteld door het restauratieatelier Uilenburg.
Restauratiearchitect:H. F. Rappange
Restauratieaannemer:Aannemingsbedrijf v/h Gèkla
Huidig gebruik:3 driekamerwoningen, 2 twee- kamerwoningen, een kantoor en een café.
Bijzonderheden:Brouwersgracht 97 werd rond 1715 gebouwd in opdracht van twee rijke kleermakers. Het pand is voorzien van een steen uit de achtergevel van Reestraat 19 met een dichtgebonden zak met geld en de merkwaardige tekst DEN 18 septr 1772 VRIENDEN SIET/ EEN SAK SESTHALVE /GEEF IK NIET. Een sesthalf was een zilveren munt ter waarde van vijf en een halve stuiver.

Brouwersgracht 99 heeft in het halfcirkelige fronton van het huis ‘17-wolf-11’ staan. Dat verwijst naar Jan Ditmar Wolfers, die dit huis met zijn vijf meter brede halsgevel liet bouwen. Oorspronkelijk was er onder de benedenramen een pothuis en boven de deur een houten luifel. Bij de restauratie in 1972 kreeg het pand zijn halsgevel met de oorspronkelijke ongewone klauwstukken. Drie punten van het acanthusblad krullen omhoog, wat het effect geeft van een gotische versiering.

Brouwersgracht 99: Tussen 1891-1898 was dit het woonhuis van Theo Thijssen, onderwijzer, bestuurder van de Bond van Nederlandse Onderwijzers, lid van de Amsterdamse gemeenteraad voor de SDAP, maar vooral bekend geworden als schrijver van o.a. ‘Kees de Jongen’, ‘De Gelukkige klas’ en het kinderboek ‘Jongensdagen’. Zijn moeder – 32 jaar oud – ging hier wonen met haar zes kinderen na de dood van haar man in 1890. Moeder Thijssen had er een kruidenierswinkeltje. Theo Thijssen ging vanaf 1894, toen 15 jaar oud, met een rijksbeurs naar de Haarlemse Rijkskweekschool voor onderwijzers .
Theo Thijssen schrijft in ‘de Ochtend van het leven’, een boek uit 1940 met zijn jeugdherinneringen, over de groentevrouw in het keldertje van 101 die bij zijn moeder in de winkel kocht. Dit in tegenstelling tot de buurvrouw in het keldertje van 97 die behalve haar mangelzaakje (tulen dienstbodemutsjes mangelen) zelf ook kruidenierswaren verkocht.

Brouwersgracht 101/Prinsengracht 1: In de tweede helft van de 18e eeuw werd het een huis bakkerij. Na de tweede Wereldoorlog kwam het als café in gebruik, eerst onder de naam ‘het Vissertje’ en na de restauratie onder de naam ’t Smackzeijl’. Nu is Café Tabac hier gevestigd.

Locatie

Foto's