Skip to navigation | Ga naar menu

Restauratie
Dirk van Hasseltssteeg 1-3

Adres:Dirk van Hasseltssteeg 1-3
Plaats:Amsterdam
Naam:-
Beschrijving:nr. 1: Rijksmonument. Achterhuis? Zeer gesloten gevel onder rechte lijst (18e eeuw) nr. 3: Pand met gevel (18e eeuw?) onder rechte lijst. Op de verdiepingen goede roedeverdeling in de vensters.
Verworven:2000
Restauratie:2007
Situatie bij aankoop:Twee vervallen rijksmonumenten met weinig vloeroppervlakte. Het pandje op nummer 1 was alleen te bereiken via nummer 3.
Restauratiearchitect:Rappange
Restauratieaannemer:Konst en van Polen
Huidig gebruik:Woningen /bedrijfsruimtes
Bijzonderheden:Stadsherstel kocht de pandjes op nummer 1 en 3 aan in 2000 en de panden 2, 4 en 6 in 2004. Ze verkeerden toen allen in zeer slechte toestand. De gemeente had de panden 2, 4 en 6 zelfs al opgegeven! Aangezien Stadsherstel zich juist inzet voor de meest bedreigde monumenten, werden deze voor het aanzien en de entree van Dirk van Hasseltssteeg zeer belangrijke 17e-eeuwse huisjes toch onder handen genomen. De vijf panden werden gezamenlijk gerestaureerd zodat dat de bouwkosten drukte. Doordat met name één steiger in het midden van de steeg geplaatst werd die voor de linker en rechterpandjes gebruikt kon worden. In de jaren ’70 van de vorige eeuw genoten deze huisjes plaatselijke bekendheid vanwege de vestiging van de Erotic Hairstyling Private Club. Deze onderneming adverteerde met de slogan ‘’Hier kunt u terecht voor een knip en een wip’’.In maart 2006 startten de restauraties van de pandjes. De huisjes bezitten weinig vloeroppervlakte daarom had de vorige eigenaar de bouwmuur tussen 1 en 3 geheel weggehaald. Hierdoor is één woning ontstaan met verschillende niveaus.Stadsherstel wilde dat er meer wandelend publiek door de Dirk van Hasseltssteeg zou lopen daarom is gekozen om bedrijvigheid te realiseren in deze steeg. Op nummer 1 is sinds de oplevering nog een authentieke schoenmaker aan het werk te zien.
Deze steeg is vernoemd naar de schipper Dirk van Hasselt die hier blijkbaar een huis bezat. Dit wordt vermeld in 1364 en 1381. Stadsherstel heeft een bijzondere band met deze steeg omdat zij direct na de oprichting in 1956 een kamer aangeboden kreeg boven het kantoor van het toenmalig hoofd van het Bureau Monumentenzorg, ir. Ruud Meischke, dat op nummer 51-53 gevestigd was. Tegenover deze panden zijn de funderingsresten opgegraven van wat mogelijk het kasteel van de Heren van Amstel is geweest.

Locatie

Foto's