Skip to navigation | Ga naar menu

Restauratie
Tuinstraat 53-55-57-59-61

Adres:Tuinstraat 53-55-57-59-61
Plaats:Amsterdam
Naam:-
Beschrijving:
Verworven:1985
Restauratie:1987
Situatie bij aankoop:Bouwkundig onderzoek bracht aan het licht dat de verkrotting reeds zo ver gevorderd was, dat in feite alleen nog sloop en herbouw restte; herbouw omdat het hier om monumenten ging, namelijk de nummers (51), 53 en 55.
Restauratiearchitect:Rappange B.V.
Restauratieaannemer:Merk Minnesma B.V.
Huidig gebruik:Tien woningen en een winkel.
Bijzonderheden:Op 3 oktober 1984 ontving Stadsherstel uit handen van Z.K.H. Prins Bernhard de Hotkeprijs: een bedrag van fl. 100.000, waaraan de voorwaarde werd gebonden dat 90% van het bedrag direct de monumenten ten goede zou komen. Aangezien Stadsherstel tegelijkertijd met de Stichting de Binnenstad in onderhandeling was over de aankoop van hun resterende pandenbezit waartoe dit Tuinstraatcomplex behoorde, ontstond al gauw het idee om het geld van de 'prijs voor de monumentenzorg' te besteden voor de aankoop van deze huizen.

Locatie

Foto's