Skip to navigation | Ga naar menu

Restauratie
Egelantiersgracht 46-48

Adres:Egelantiersgracht 46-48
Plaats:Amsterdam
Naam:-
Beschrijving:
Verworven:1974
Restauratie:1987
Situatie bij aankoop:De percelen bevonden zich nog in redelijk goede bouwkundige staat, maar bij de tussen de huizen gelegen bouwmuren manifesteerden zich echter verzakkingverschijnselen.
Restauratiearchitect:Rappange B.V.
Restauratieaannemer:Merk Minnesma B.V.
Huidig gebruik:
Bijzonderheden:Het achterhuis van Egelantiersgracht 48 heeft een unieke opvangconstructie bestaande uit gietijzeren klommen. Deze constructie was nodig om de vergroting van het achterhuis, die omstreeks de eeuwwisseling plaatsvond, mogelijk te maken en tegelijkertijd licht te geven aan het terugliggende souterrain van het oorspronkelijke achterhuis.

Locatie

Foto's