Skip to navigation | Ga naar menu


Halmaheirastraat 28

Adres:Halmaheirastraat 28
Plaats:Amsterdam
Naam:-
Beschrijving:
Verworven:2003
Restauratie:
Situatie bij aankoop:Tijdens de restauratie van de Gerardus Majellakerk vanaf 1994 woedde een discussie over de eventuele sloop van dit voormalige schoolgebouw aan de Halmaheirastraat. Stadsherstel (toen nog AMF) verzette zich tegen sloop met steun van onder anderen Aart Oxenaar, architectuurhistoricus van de toen zeer actieve Stichting de Posthoornkerk. Daarbij werd vooral benadrukt dat dit lage gebouw als opmaat naar de grote kerk gezien moest worden. Het pleit werd in het voordeel van de 'actievoerders' beslecht en het gebouw kon blijven staan en kort daarop door een particulier tot sauna worden verbouwd.
Halmaheirastraat 28 is nu door Stadsherstel overgenomen met als motivatie dat dit complex het beste zoveel mogelijk onder de hoede van een maatschappij als Stadsherstel beheerd en bewaard kan worden.
Restauratiearchitect:
Restauratieaannemer:
Huidig gebruik:
Bijzonderheden:Het katholieke complex van de Gerardus Majellakerk, de Pastoor Hesseveldsschool (een restauratie met Europese subsidie) en nu ook het gebouw Halmaheirastraat 28 is in zijn geheel tot rijksmonument verklaard.

Locatie

Foto's