Skip to navigation | Ga naar menu

Restauratie
Herenstraat 36

Adres:Herenstraat 36
Plaats:Amsterdam
Naam:-
Beschrijving:
Verworven:1989
Restauratie:1997
Situatie bij aankoop:Sterk verwaarloosd en onderkomen.
Restauratiearchitect:Bouwbureau Stadsherstel
Restauratieaannemer:G.J. Dijst & Zn. Te Amsterdam
Huidig gebruik:Bedrijfswoning met woning en een riant driekamerappartement.
Bijzonderheden:Deze ooit verpauperde verbindingsstraat tussen de Herengracht en Keizersgracht werd in belangrijke mate als gevolg van de restauratieactiviteiten van Stadsherstel in een gezellige winkelstraat veranderd. Herenstraat 36 was het ‚jubileumpand van het 40-jarig bestaan van Stadsherstel. Bij de restauratie stond voorop dat de bijzondere architectuur uit het begin van de 20e eeuw gehandhaafd bleef. Zo bleef de plattegrond gegroepeerd om de bestaande trappen te handhaven. Terugziend op de restauratie is met name het herstel van de zware geveltop in eind negentiende eeuwse stijl het meest kenmerkende element van dit project geweest; een verfraaiing van het straatbeeld die zonder de hulp van vele Vrienden niet mogelijk was geweest. Ook voor nieuwe projecten zal blijven gelden dat het toevoegen of herstellen van zulke bijzondere elementen slechts mogelijk zal zijn door de financiële impuls die de Vereniging van Vrienden geeft.

Locatie

Foto's