Skip to navigation | Ga naar menu

Restauratie
Kalkmarkt 10

Adres:Kalkmarkt 10
Plaats:Amsterdam
Naam:-
Beschrijving:1775-1800
Verworven:2004
Restauratie:2004
Situatie bij aankoop:Het achterhuis was enkele jaren geleden al gestut, omdat de veiligheid van de bewoners anders niet meer kon worden gewaarborgd. Tijdens de werkzaamheden werd de omvangrijke bouwvallige staat onmiskenbaar blootgelegd. Vooral de gevels en bouwmuur rondom de lichthof bleken veel slechter dan het voorbereidend onderzoek (het huis was toen nog volledig bewoond) had prijsgegeven.
Restauratiearchitect:Architectenbureau Sytze Visser en Jan-Arie Broersma B.V. te Amsterdam
Restauratieaannemer:Hillen en Roosen B.V. Onderhoud en Restauratie te Amsterdam
Huidig gebruik:Vier appartementen en een bedrijfsruimte.
Bijzonderheden:Constructeur: Everspartners Raadgevend Ingenieursbureau BV te IJmuiden. Het pand, dat werd gebouwd in één stroom met de andere huizen op het Waalseiland, onderging eind achttiende eeuw een rigoureuze verandering. Er kwamen versieringen, zoals de reeds vermelde kap. Ook werd het achterhuis vergroot, kwam er een prachtige schouw, een nieuwe trap tussen voor- en achterhuis en veranderde de voorgevel. Alles onder de heersende Franse invloed. Met de restauratie die nu is uitgevoerd, zijn juist deze elementen weer pregnant naar voren gekomen. Verscholen onder dikke lagen verf, vele lagen voorzetwanden, scheuren en haast algehele ontbinding waren deze kenmerken vrijwel aan het oog onttrokken.

Locatie

Foto's