Skip to navigation | Ga naar menu

Restauratie
Keizersgracht 97

Adres:Keizersgracht 97
Plaats:Amsterdam
Naam:-
Beschrijving:
Verworven:1964
Restauratie:1970
Situatie bij aankoop:Bouwkundig in slechte staat. Het pand was ingepakt en gestut.
Restauratiearchitect:Architecten Van Kessel en Klein
Restauratieaannemer:Antonissen
Huidig gebruik:Het pand was aanvankelijk verhuurd aan het Academisch Ziekenhuis voor huisvesting van verplegend personeel.
Bijzonderheden:Dit perceel vormt een onderdeel van het uitgebreide restauratiecomplex op de hoek van Keizersgracht en Herenstraat, waar na het gereedkomen van nummer 99 begin 1971 nu in totaal negen panden aaneen geheel in oude luister zijn hersteld.

Locatie

Foto's