Skip to navigation | Ga naar menu

Restauratie
Reguliersgracht 65-67

Adres:Reguliersgracht 65-67
Plaats:Amsterdam
Naam:-
Beschrijving:
Verworven:1974
Restauratie:1990
Situatie bij aankoop:Bij aankoop bleken de gevels en fundering van Reguliersgracht 65 zo slecht dat in overleg met Monumentenzorg een totale vernieuwing van de voorgevel diende plaats te vinden. Ook de indelingswanden ontbraken. Alleen twee fraaie spiltrappen konden worden behouden, die echter elders in het pand moesten worden ondergebracht. Voor nummer 67 had Monumentenzorg als eis gesteld dat de fraaie negentiende eeuwse winkelbetimmering zou worden gehandhaafd. Hieraan kon in het plan zonder moeilijkheden worden voldaan.
Restauratiearchitect:Architectenbureau G. de Klerk B.V.
Restauratieaannemer:Aannemingsbedrijf Holleman & Zonen Santpoort B.V.
Huidig gebruik:Een kantoorruimte, een atelierruimte, vier woningen
Bijzonderheden:Constructeur: Evers Partners B.V. Tijdens de uitvoering van deze ingrijpende restauratie zijn veel interessante zaken ontdekt. Zo is er op nummer 67 een prachtige tegelwand van oude witjes (circa 1680) ontdekt en op de binnenplaats van Kerkstraat 321 werd een wellicht negentiende eeuwse bezuiniging op het stucwerk. In plaats van dit buitenstucwerk in blokvorm uit te voeren was de gehele wand glad gepleisterd en het blokmotief met fijne penseelstreekjes aangebracht. In de laatste fase van de restauratie heeft de herbouw van de pothuizen en een verdiepte souterrain plaats aan de zijde van de Kerkstraat weer veel levendigheid aan dit hoekpand teruggebracht. Ook de Vereniging Vrienden heeft bij deze restauratie weer het nodige bijgedragen.

Locatie

Foto's