Skip to navigation | Ga naar menu

Restauratie
Langestraat 35-37

Adres:Langestraat 35-37
Plaats:Amsterdam
Naam:-
Beschrijving:
Verworven:1979
Restauratie:1986
Situatie bij aankoop:De zich onder één dak bevindende huizen verkeerden in een uiterst slechte bouwkundige staat. Aangezien instorting niet denkbeeldig was, werden na verwerving de meest noodzakelijke stutwerken uitgevoerd, terwijl ook het dak dat grote gaten vertoonde, provisorisch werd gedicht.
Restauratiearchitect:Architect Rappange
Restauratieaannemer:J. van Baarsen
Huidig gebruik:Drie appartementen.
Bijzonderheden:Toen begonnen werd met de restauratie restte in feite alleen de sloop van de restanten. Bij de herbouw is uitgegaan van de voorheen aanwezige structuur. Zo zijn de voor- en achtergevel, op een enkel keukenraam na, in de oude vormen hersteld. Ook binnen zijn de balklagen en zelfs de skeletconstructie gereconstrueerd. In afwijking van de oorspronkelijke situatie zijn de woningen thans horizontaal over twee panden verdeeld.

Locatie

Foto's