Skip to navigation | Ga naar menu

Restauratie
Prinsengracht 206

Adres:Prinsengracht 206
Plaats:Amsterdam
Naam:-
Beschrijving:
Verworven:1985
Restauratie:1987/2003
Situatie bij aankoop:Het pand verkeerde nog in een redelijke staat. Op 25 juni 1999 eiste de gemeente per direct een stutconstructie tegen het pand, omdat de voorgevel een gevaarlijk uitziende knik begon te vertonen. Uit het daarop volgende funderingsonderzoek werd duidelijk dat de fundering geen voldoende draagvermogen meer had. Aangezien pal voor dit hoekpand een verkeersdrempel is aangebracht, lijkt het aannemelijk dat hierdoor de constructie van het pand versneld achteruit is gegaan. Vooral de opdonders die de zware assen van vrachtwagens doorgeven aan de ondergrond en die doortrillen in de funderingsaanleg en de daarop rustende puien en bouwmuren werken onthechting van de oude constructie in de hand.
Restauratiearchitect:Afdeling Restauratie en Planontwikkeling Stadsherstel Amsterdam
Restauratieaannemer:Raymond Timmer- en Aannemersbedrijf te Amsterdam
Huidig gebruik:Drie woningen
Bijzonderheden:Bij zijn afscheid als voorzitter van de Raad van Bestuur van de ABN vroeg de heer dr. André Batenburg - lid van de Raad van Commissarissen van Stadsherstel - geen geschenken te geven, maar geld over te maken op de rekening van de Vereniging Vrienden van Stadsherstel. Er kwam zoveel binnen dat een heel pand gekocht kon worden. Dit werd Prinsengracht 206. Ter herinnering aan de schenker werd in de zijgevel een steen aangebracht. De heer Batenburg is in november 2002 overleden, zodat de gevelsteen nu ook een memento is geworden voor deze gedreven Stadshersteller, die meer dan 22 jaar commissaris bij de maatschappij is geweest, waarvan 6 jaar als voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Locatie

Foto's