Skip to navigation | Ga naar menu

Restauratie
Reguliersgracht 95

Adres:Reguliersgracht 95
Plaats:Amsterdam
Naam:-
Beschrijving:
Verworven:1988
Restauratie:2007
Situatie bij aankoop:Dit pand werd als bedreigd monument aangekocht.
Restauratiearchitect:Sytze Visser
Restauratieaannemer:Hillen en Roosen
Huidig gebruik:
Bijzonderheden:In 1925 is nr. 95 van zijn hals ontdaan, die werd vervangen door een eenvoudige lijst met mansardekap. De pui kreeg een stijlvolle Amsterdamse School vormgeving, waarvan thans zelf geen rudiment meer aanwezig is. Tijdens de restauratie kwamen nog wat bijzondere bouwsporen tevoorschijn. Allereerst is in de met nummer 93 gedeelde bouwmuur een boog ingemetseld, waarvan slecht(s) te raden valt waartoe deze heeft gediend. Het lijkt er niet echt op dat hier een opening zou hebben gezeten: daar is de vorm en ook zeker de hoogte niet naar. Aan de andere zijde van het pand zit ter hoogte van de geveltop in de met nr. 97 gedeelde bouwmuur een andere bijzonderheid. Hier toont het metselwerk een vlechting, een vorm die er op zou kunnen duiden dat de geveltop een dwarskap heeft gehad. Dit ligt niet geheel in lijn met de veronderstelling dat het pand oorspronkelijk als drieling met nummers 91 en 93 nieuw is gebouwd. Ook hier blijft het raden naar de exacte loop van de geschiedenis. Toen de steiger voor het pand was geplaatst bleek bij nadere inspectie helaas dat de voorgevel in zo'n slechte staat verkeerde dat plaatselijk herstel niet verantwoord was. Na spoedberaad ter plaatse met de toezichthouder van Monumentenzorg van de gemeente Amsterdam is besloten om de gehele voorgevel te demonteren. De gevel is nauwkeurig op tekening en met foto's vastgelegd. Daarna kon worden begonnen met het opnieuw metselen van de gevel.

Locatie

Foto's