Skip to navigation | Ga naar menu

Restauratie
Singel 157-159

Adres:Singel 157-159
Plaats:Amsterdam
Naam:-
Beschrijving:1717 (in fronton 157)
Verworven:1969
Restauratie:1983
Situatie bij aankoop:Beide panden waren in een slechte bouwkundige staat. En zelfs zo opvallend dat een foto hiervan in 1978 door een krant als illustratief voorbeeld werd gebruikt bij een artikel over de zorgelijke situatie in de monumentenzorg.
Restauratiearchitect:Prins
Restauratieaannemer:Jurriaans
Huidig gebruik:Twee bedrijfsruimtes en woningen.
Bijzonderheden:Hoewel het hier twee panden aan het Singel betreft, besloeg de restauratie in feite drie panden. Achter beide Singelpanden ligt namelijk nog een pand dat oorspronkelijk als zelfstandig pand werd gebouwd en doorliep naar de Torensteeg.

Locatie

Foto's