Skip to navigation | Ga naar menu

Restauratie Huis de Pinto
Sint Anthoniebreestraat 69 / Sint Anthoniesluis 25

Adres:Sint Anthoniebreestraat 69 / Sint Anthoniesluis 25
Plaats:Amsterdam
Naam:Huis de Pinto
Beschrijving:circa 1680
Verworven:1998
Restauratie:1975
Situatie bij aankoop:Het verwaarloosde gebouw werd in de jaren zestig bedreigd door sloop. Er werd door de vroegere Lastage een autoweg en een metrolijn gepland. Bij de aanleg van de metrolijn kwam het in 1975 tot ernstige ongeregeldheden, de Nieuwmarktrellen. De voltooiing van de autoweg werd afgeblazen nadat het plan om het Huis De Pinto te slopen in de gemeenteraad was verworpen.
Restauratiearchitect:IJ Kok
Restauratieaannemer:
Huidig gebruik:Openbare bibliotheek
Bijzonderheden:Huis de Pinto is een woonhuis uit 1680 aan de Sint Antoniesbreestraat in Amsterdam. Het is ontworpen door Elias Bouman. Het Huis De Pinto is genoemd naar de familie De Pinto, een rijk Joods-Portugees geslacht van kooplieden en bankiers. De Pinto·s waren de Rothschilds van 17e eeuws Amsterdam. Het komt bijna nooit voor dat een rijk huis als het Huis De Pinto in een straat staat in plaats van op een gracht. Het Huis De Pinto is dus wel een patriciërshuis, maar geen grachtenhuis. In de 17de eeuw woonde in de St Antoniesbreestraat veel Vlamingen, schilders en kunsthandelaren. Het huis is ouder dan de voorgevel en is gebouwd in circa 1605/06 voor Jan Jansz. Carel (1545-1616), één van de eerste bewindhebbers van de in 1602 opgerichte Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Hij kocht zes naast elkaar liggende percelen en liet daarop een huis bouwen. Het huis bestaat uit een breed hoofdgebouw rechts en een smal zijhuis links, een voorloper van het dubbele huis. (De achtergevel en het zijhuis zijn goed te zien vanuit de steeg). De oorspronkelijke gevel was waarschijnlijk een dubbele trapgevel, vergelijkbaar met de façade van Nieuwmarkt 20-22 uit 1605.

Locatie

Foto's