Skip to navigation | Ga naar menu

Restauratie Meststallen
Vondelpark 6B-6C

Adres:Vondelpark 6B-6C
Plaats:Amsterdam
Naam:Meststallen
Beschrijving:Stadsarchitect J.G. van Niftrik(1833-1910) ontwierp de meststallen voor het Vondelpark. Mestopslag binnen de stadsgrenzen in de openlucht was toen verboden. Stadsherstel kocht de verwaarloosde panden in 2005 en krikten ze met brandweerluchtkussen op.
Verworven:2005
Restauratie:2005
Situatie bij aankoop:De voormalige meststallen waren zonder fundering gebouwd, waardoor het gebouw circa 70 cm in de slappe grond was gezakt.
Restauratiearchitect:Architectenbureau Van Veen te Amsterdam
Restauratieaannemer:J.C. Nieuwenhuizen te Amsterdam
Huidig gebruik:Kinderkookkafé en de hoveniers van stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid.
Bijzonderheden:De meststallen in het Vondelpark hadden tot taak vanaf 1883 de bestaande mestberging te vervangen, omdat open mestberging binnen de bebouwde kom niet langer was toegestaan. Er liepen toen nog koeien in het park. De stallen zijn ontworpen door J.G. Van Niftrik (1833-1910), die als stadsingenieur de belangrijkste adviseur van de directeur Publieke Werken en van de verantwoordelijke wethouder was.

Locatie

Foto's