Skip to navigation | Ga naar menu

Restauratie Schellingwouderkerk
Wijkergouw 6

Adres:Wijkergouw 6
Plaats:Amsterdam
Naam:Schellingwouderkerk
Beschrijving:Vlakbij de Oranjesluizen in Amsterdam-Noord ligt op een terp aan de voet van de dijk het waterstaatskerkje van Schellingwoude. Een intiem wit kerkje met een landelijke ligging. De Schellingwouderkerk is de kleinste kerk in eigendom van Stadsherstel. Uit historisch onderzoek voor en tijdens de restauratie bleek dat er sinds het begin van de 14e eeuw verschillende kerken op de terp hebben gestaan. Het huidige gebouw dateert uit 1866.
Verworven:1998
Restauratie:2000
Situatie bij aankoop:De kerk maakte een troosteloze indruk. Het pleisterwerk was verweerd, de muren waren gescheurd en uit één van de ramen groeide een wilg.
Restauratiearchitect:Stadsherstel
Restauratieaannemer:Burgy Bouwbedrijf te Leiden
Huidig gebruik:Multifunctionele ruimte, er zijn in de kerk vele huwelijken voltrokken.
Bijzonderheden:De Schellingwouderkerk, gelegen op de grens van Amsterdam-Noord en Waterland, is een waterstaatskerk. Dat is niet aan de bouwstijl te zien. Het gaat erom of een ingenieur van Waterstaat verantwoordelijk is voor het ontwerp. Armlastige kerkbesturen schakelden veelal een dergelijke ingenieur in, hier was dat de 'Opzichter van den Waterstaat' Gerrit Kater Pzn. Voor recepties, diners, concerten, huwelijken en tal van activiteiten kan de kerk worden gehuurd.
Verschenen artikelen:

Bijzondere Locatie

Locatie

Foto's