Skip to navigation | Ga naar menu

Restauratie 't Markerhuisje
Tweede Wittenburgerdwarsstraat 133

Adres:Tweede Wittenburgerdwarsstraat 133
Plaats:Amsterdam
Naam:'t Markerhuisje
Beschrijving:1855
Verworven:2005
Restauratie:2005
Situatie bij aankoop:Het huisje is oorspronkelijk gebouwd als woonhuis met een gunstige ligging aan het water. De klokgevel was gericht naar de Kleine Wittenburgerstraat,de tuitgevel naar de Wittenburgervaart. Door de in 1993 van kracht geworden nieuwe milieuwetgeving werd al gauw duidelijk dat de werf de gigantische investering, nodig voor de sanering van de grond, niet zou kunnen opbrengen. Daardoor moest de laatste scheepswerf op Wittenburg wijken voor nieuwbouw en een waterpartij. Door toedoen van een buurtcomité heeft de gemeente Amsterdam het besluit genomen om zich tot het uiterste in te spannen het werfhuisje te herbouwen in het plangebied. Het gebouw, waarvan bij de sloop onderdelen zijn opgeslagen, werd in de nieuwe stedenbouwkundige opzet als historisch element teruggedacht op de hoek van de Kleine Wittenburgerstraat en de Tweede Wittenburgerdwarsstraat, daar waar een binnenhaventje komt te liggen met historische schepen. Deze inspanningsverplichting van de gemeente om het huisje te herbouwen leidde naar Stadsherstel.
Restauratiearchitect:Architectenbureau Line's Bouw- en Tekenbureau te Amsterdam
Restauratieaannemer:Van Braam Minnesma en Wormerveer
Huidig gebruik:Horeca.
Bijzonderheden:Het gebied rondom het huisje heeft een metamorfose ondergaan. Het eiland Wittenburg, waarop het huisje staat, was in de 17de eeuw aangelegd om daar scheepswerven en woningen voor de arbeiders te bouwen. Het Markerhuisje behoorde bij de laatste scheepswerf die op Wittenburg gestaan heeft. Op het voormalige terrein van de Groenlandwerf zijn woningcomplexen ontstaan met als middelpunt nu dus het herbouwde Markerhuisje.

Locatie

Foto's