Skip to navigation | Ga naar menu

Restauratie
Weteringstraat 1 / Prinsengracht 600

Adres:Weteringstraat 1 / Prinsengracht 600
Plaats:Amsterdam
Naam:-
Beschrijving:
Verworven:1974
Restauratie:1977
Situatie bij aankoop:Het bureau Monumentenzorg vroeg aan Stadsherstel betreffende panden aan te kopen, opdat deze, hoewel niet voorkomend in het register van monumenten, als goede voorbeelden van 19e eeuwse bouwkunst in de gevelrij gehandhaafd zouden blijven. De constructieve toestand van deze panden was namelijk slecht en hoewel er reeds stutmaatregelen waren genomen, bestond de kans dat de huizen zouden worden gesloopt hetgeen een verarming van de aantrekkelijke omgeving zou hebben betekend.
Restauratiearchitect:Bouwbureau Stadsherstel
Restauratieaannemer:CBB
Huidig gebruik:3 driekamerwoningen
Bijzonderheden:Aan een nauwgezet herstel van met name de de 19e eeuwse pui werd grote aandacht besteed, waarbij het restauratie-atelier Uilenburg werd ingeschakeld. Het pand is in het begin van de 21e eeuw tot een gemeentelijk monument benoemd.

Locatie

Foto's