Skip to navigation | Ga naar menu

Restauratie
Raamsteeg 6

Adres:Raamsteeg 6
Plaats:Amsterdam
Naam:-
Beschrijving:Met de restauratie van Raamsteeg 6 is wederom een rijksmonument in de Amsterdamse binnenstad door Stadsherstel van de ondergang gered. Wat op het eerste gezicht een eenvoudige, vervallen tussenwoning in de Raamsteeg leek, bleek na nader onderzoek een interessant huis met een boeiende en lange bouw- en bewonershistorie. Het pand is eeuwenlang in gebruik geweest als woon-winkelpand. Voorwaarde van de restauratie was dat deze functie bewaard zou blijven. Met de restauratie is de originele indeling dan ook gehandhaafd en zijn slechts enkele wijzigingen aangebracht om te kunnen voldoen aan de praktische eisen van deze tijd. Het huis is verhuurd aan een ondernemer die boven de zaak woont. Hiermee leeft een lange traditie voort en wordt de levendigheid en de bedrijvigheid in dit deel van de Raamsteeg in ere hersteld. Hiermee past deze restauratie in het beleid van Stadsherstel, die zich ook inzet nieuwe functies voor in onbruik geraakte panden te bedenken.

De Vereniging Vrienden van Stadsherstel heeft in grote mate bijgedragen aan het behoud en de restauratie van dit 17e-eeuwse pandje.
Verworven:2010
Restauratie:2012
Situatie bij aankoop:Als gevolg van achterstallig onderhoud was de conditie van het pand uiterst slecht. Daarnaast was het een puinhoop doordat het huis enige tijd door krakers bezet was geweest.
Restauratiearchitect:Architectenbureau Vroom
Restauratieaannemer:Schakel & Schrale
Huidig gebruik:Woon-winkelpand
Bijzonderheden:In het achterhuis van Raamsteeg 6 bevond zich een drijvende kelder: een stenen gemetselde bak die kan meefluctueren met de grondwaterstand doordat de wanden vrij zijn gehouden van de funderingsmuren. Deze techniek werd halverwege de 17e eeuw uitgevonden en pas vanaf het begin van de 18e eeuw vaker toegepast. Gezien de totstandkoming van het achterhuis rond 1655 is deze drijvende kelder dus een heel vroeg exemplaar. Een bijkomende bijzonderheid is dat een drijvende kelder hoofdzakelijk bij luxere panden werd uitgevoerd. Het is dus vrij uniek dat dit toch eenvoudige huis in een smalle steeg een dergelijke dure kelder had. Toen in 1871 het stadswaterpeil werd gestabiliseerd door de bouw van de Oranjesluizen, zijn de meeste drijvende kelders vastgezet. Bij de restauratie zijn de plavuizen van de vloer gehaald en zo veel mogelijk teruggeplaatst in het achterhuis, aangevuld met nieuwe stenen die niet in het pand Herengracht 532 werden teruggeplaatst.

Locatie

Foto's