Skip to navigation | Ga naar menu

Restauratie
Zandhoek 13

Adres:Zandhoek 13
Plaats:Amsterdam
Naam:-
Beschrijving:Zandhoek 13 is een rijksmonument. In de kern 17e-eeuws huis met gevel, (XVIII) onder klokvormige rollagentop.
Als Jan de Putt in 1724 het pand voor f.2800,- koopt wordt het als volgt omschreven: ‘’een huis en een erf, gelegen op het Realeneiland, op de Zandhoek, naast het hoekhuis, nu of eertijds genaamd ‘de Keijser’’’.
In 1790 koopt Jacob Oly de helft van het huis en erf. De andere helft wordt hoogstwaarschijnlijk gekocht door Hendrik Oly aangezien hij in de periode 1790-1833 het precariorecht betaald voor een regenbak vóór het huis. Dit bedrag was f. 0,16.
In 1957 koopt Stadsherstel het pand over van J.C. Mink van der Molen, die bankier was. In het jaarverslag wordt het pand dan beschreven als: ''gebouwd ongeveer 1650 als oorspronkelijk boven- en benedenhuis.'' Later werd de gevel gewijzigd tot een klokgevel.
Dit huis was het eerste pand waarvan de restauratie door Stadsherstel was voltooid: in 1959. Het was een gedeeltelijke restauratie vanwege de bestedingsbeperking. Architect IJ. Kok begeleidde de restauratie. In de daarop volgende jaren is er ook door anderen druk gerestaureerd in de Zandhoek, zodat niemand meer het woord ‘vervallen’ of ‘morbide’ voor de Zandhoek zou durven te gebruiken.
Na 40 jaar bleek dat het pand op zich nog in goede staat verkeerde maar dat een renovatie nodig was. Op 3 april 1996 bracht de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Stadsherstel aan de pui van dit pand een plaquette aan. Hierop is aangegeven dat eerste restauratie van Stadsherstel uit het jaar 1957 was en het pand in 1996 opnieuw werd gerenoveerd.
Verworven:1957
Restauratie:1959/1996
Situatie bij aankoop:Het pand was vervallen en stond in de stutten.
Restauratiearchitect:
Restauratieaannemer:
Huidig gebruik:Woningen
Bijzonderheden:De Zandhoek in Amsterdam is een verbinding tussen de Grote Bickerstraat en Bokkinghangen in Amsterdam. De straat (feitelijk kade) gelegen aan het Westerdok is gelegen op het Realeneiland en ontleent zijn naam aan de in het verleden lossende zandschepen.
In Zandhoek 10 woonde de bekende Amsterdamse stadsfotograaf Jacob Olie (1834-1905) die hier begon met fotograferen.
De familie Reael bezat hier veel grond, zij werden ook naamgever van het eiland. Reinier Reael liet bijvoorbeeld het blok percelen aan de Zandhoek tussen de Zoutkeetsgracht en de Taanstraat tussen 1645 en 1646 bouwen. Op nummer 14, ook eigendom van Stadsherstel, bevindt zich de gevelsteen de Gouden Reaal, een Spaans/Portugese munt in dit geval met een afbeelding van Keizer Karel V, die aan het begin van de 17e eeuw over de hele wereld kon worden gebruikt. De schrijver Jan Mens gebruikte in het gelijknamige boek 'De Gouden Reaal' als naam voor een begin 20e-eeuwse kroeg aan de Zandhoek. De eerste druk hiervan verscheen in 1940.

Locatie

Foto's