Skip to navigation | Ga naar menu

Restauratie Muiderkerktoren
Linnaeusstraat 37

Adres:Linnaeusstraat 37
Plaats:Amsterdam
Naam:Muiderkerktoren
Beschrijving:Dankzij een bijdrage van het 'Jacob Claij Fonds' en het 'De Bijll Nachenius Fonds' zogenaamde Cultuurfondsen van het Prins Bernhard Cultuurfonds én een ISV subsidie van de gemeente Amsterdam is er nieuw leven geblazen in de Muiderkerktoren.

In 1989 brandde het schip van de Muiderkerk af. Zoals zo vaak, ontstond de brand tijdens werkzaamheden aan het dak. Besloten werd de toren te behouden en de gevels en bouwmuren van de kerk te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Hiermee ontstond, door nood gedwongen, één van de eerste voorbeelden van het gedeeltelijk behoud van een kerkensemble en met name het behoud van dat deel van de kerk waar de onderhoudskosten hoog van zijn en het vinden van een renderende functie het moeilijkst is. Voorlopig keek de toren werkeloos toe op de nieuwbouw, die in 1997 achter haar werd opgetrokken en waar de hervormde gemeente haar activiteiten voortzette.

Rond 2009 werden belangrijke leegstaande gebouwen zoals de Muiderkerktoren in de etalage gezet in de campagne ‘nieuw leven voor oude gebouwen’. Bouwbedrijf De Nijs raakte bij dit project betrokken en kocht de toren aan met als plan deze te restaureren en te herbestemmen met behulp van leerlingen. De Nijs heeft veel ervaring op dit gebied en is zeer actief in de opleiding van jonge bouwvakkers. Eind 2011 startte De Nijs en zocht contact met Stadsherstel. "Stadsherstel zou de ideale eigenaar en daarmee opdrachtgever zijn. Bovendien is Stadsherstel eveneens zeer actief bij het opleiden van jongeren in het restauratievak", aldus De Nijs. Door de jarenlange samenwerking tussen beide partijen kon dit unieke project tot stand komen. Niet alleen waren de bouwplaatsmedewerkers veelal leerlingen, ook de bouwvoorbereiding bij het architectenbureau en de installatie werd onder begeleiding van ervaren medewerkers en uitvoerders door leerlingen uitgevoerd. Dat dit allemaal niet vanzelf is gegaan moge duidelijk zijn. Ook de onderhoudswerkzaamheden aan de buitenzijde en het casco-onderhoud worden geclusterd en waar mogelijk, weer als leerlingbouwplaats uitgevoerd, zodat werk voor de leerlingen gegarandeerd is.
Verworven:2012
Restauratie:2012
Situatie bij aankoop:De Muiderkerktoren blijft na de brand in de kerk in 1989 als eenzame ‘marker’ aan de Linnaeusstraat achter. Er komt nieuwbouw achter, maar de toren zelf blijft jarenlang zonder functie.
Restauratiearchitect:Van Stigt
Restauratieaannemer:De Nijs
Huidig gebruik:Kantoor
Bijzonderheden:Dit project was mede mogelijk door een bijdrage van € 18.000,- van het Jacob Claij Fonds en het De Bijll Nachenius Fonds, zogenaamde Cultuurfondsen op naam van het Prins Bernard Cultuur Fonds.
De Bijll Nachenius Fonds: Het stimuleren van natuurbehoud en monumentenzorg bij voorkeur in Amsterdam en omgeving.
Jacob Claij Fonds: Monumentenzorg ten behoeve van bouwkundige projecten te Amsterdam, Utrecht en Haarlem.

Locatie

Foto's