Skip to navigation | Ga naar menu

Fort bij Krommeniedijk
Lagendijk 22

Adres:Lagendijk 22
Plaats:Uitgeest
Naam:Fort bij Krommeniedijk
Beschrijving:Fort bij Krommeniedijk is één van een 42 forten van de Stelling van Amsterdam. Het fort en de omliggende weilanden zijn vanaf de Lagendijk goed te overzien. Het fort is open op woensdag t/m vrijdag van 10.00-16.00 uur en in het weekend van 12.00-16.00 uur. De weilanden rondom Fort bij Krommeniedijk zijn rijk aan weidevogels.
Verworven:2016
Restauratie:
Situatie bij aankoop:Een vervallen Werelderfgoed monument. De UNESCO heeft de Stelling van Amsterdam in 1996 op de Lijst van Werelderfgoed geplaatst vanwege haar waarde voor de mensheid.
Restauratiearchitect:
Restauratieaannemer:
Huidig gebruik:Woon-trainingscentrum voor jongvolwassenen met het autisme spectrum stoornis en het derde bezoekerscentrum van de Stelling van Amsterdam gericht op de natuurwaarde van de Stelling.
Bijzonderheden:Dit fort ligt zeer prachtig in het Noord-Hollandse landschap. De omliggende weilanden zijn rijk aan weidevogels. Elk voorjaar wordt een deel onder water gezet. Er zijn dan grote groepen goudplevieren, kieviten, grutto’s, eenden en ganzen te zien.
Verschenen artikelen:

Piet Hein Eek ontwerpt fortwachterswoning

Start restauratie Fort bij Krommeniedijk

Blog Fort bij Krommeniedijk

Urban exploring op Fort bij Krommeniedijk

Open dag Fort bij Krommeniedijk (september 2013)

Locatie

Foto's