Skip to navigation | Ga naar menu

Restauratie
Vijzelgracht 1-3-5

Adres:Vijzelgracht 1-3-5
Plaats:Amsterdam
Naam:-
Beschrijving:
Verworven:1967
Restauratie:1971
Situatie bij aankoop:De gehele hoek (Vijzelstraat 1-3-5 / Prinsengracht 646-648) verkeerde, als gevolg van de daar aanwezige bouwvallen in een desolate toestand. Er waren al voor die periode zeer moderne nieuwbouwplannen.
Restauratiearchitect:G. Prins
Restauratieaannemer:H. Tervoort & Zn.
Huidig gebruik:Elf woningen, een tweetal winkels en een horecabedrijf.
Bijzonderheden:Tijdens de restauratie raakte de aannemer in déconfiture. Dit betekende niet alleen een grote vertraging in het gereedkomen van deze restauratie, maar ook kwamen kosten aanzienlijk hoger te liggen dan waarvoor oorspronkelijk was opgedragen.

Locatie

Foto's