Skip to navigation | Ga naar menu

Restauratie
Begijnhof 20

Adres:Begijnhof 20
Plaats:Haarlem
Naam:-
Beschrijving:Het rijksmonument gelegen op de hoek met de Lange Begijnestraat, bestaat uit het hoekhuis, een dwarshuis en een buitenruimte omringd door een muur. Het is een 17e-eeuws pand onder een zadeldak met gepleisterde gevel. Het pand is in 1972 gerestaureerd naar een in het gemeentearchief aanwezige tekening van H.P. Schouten uit de tweede helft van de 18e eeuw. Vooraanstaande Haarlemmers hebben in dit huis gewoond onder andere Mr. Dammas Guldewagen, die in 1658 gemeentesecretaris was.
In de zijgevel zit een gevelsteen met een afbeelding van een liefdeshart en de tekst: MCMLXXII IN ALLES GHETROU. De gevelsteen is in 1969 vervaardigd door de Haarlemse beeldhouwer Jan Hendrik van Borssum Buisman. De steen herinnert aan de restauratie die mogelijk werd gemaakt door een lening tegen een lage rente voor het niet subsidiabel gedeelte van de levensverzekeringsmaatschappij 'De onderlinge van 1719' te Haarlem. Beter bekend als de liefdesbeurs die ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan deze geste deed. Vandaar ook de data 1719-1969.
Verworven:1969
Restauratie:1972
Situatie bij aankoop:Totale ruïne
Restauratiearchitect:H. F. Rappange
Restauratieaannemer:Aannemingsbedrij Mokveld
Huidig gebruik:Bedrijfsruimte.
Bijzonderheden:Het eerste project van Stadsherstel buiten de stad Amsterdam. In 1972 schreven we in ons jaarverslag: Onze eerste restauratie in de Gemeente Haarlem is een succes geworden, waarbij een totale ruïne onder de bekwame leiding van de architect in een zeer aantrekkelijk gebouw werd getransformeerd.
Het Makelaarsgildehuis vormt met zijn trapgevel thans een sieraad van het Begijnhof rondom de gerestaureerde Waalse Kerk en houdt de belofte in zich van een verder herstel van deze enigszins verpauperde omgeving. <br /><br /><br />
Van verpaupering is nu gelukkig geen sprake meer. Maar toen was het pand onderdeel van de aanpassings- en restauratieplannen, die de Gemeente Haarlem met het gehele Begijnhof-complex had. <br /><br /><br />
Over het begijnhof:<br /><br /><br />
Het Begijnhof in Haarlem dateert uit 1262 toen pastoor Arent van Sassenheim zijn huis, erf en boomgaard afstond aan een gemeenschap van begijnen. Het begijnhof was geen klooster of hofje maar een gemeenschap van vrouwen die een religieus en kuis leven leidden. Het was omgeven door een muur met poort en bestond uit ongeveer vijftig woningen, vijf conventen (gemeenschappelijke woningen) voor onvermogende begijnen, een kerk, een bakhuis, slachthuis en poorthuis. De huidige Waalse Kerk aan het Begijnhof nummer 30 was toentertijd het gebedshuis van de begijnen.

Locatie

Foto's