Skip to navigation | Ga naar menu

Schenkingen

Geef om monumentale panden, geef aan Stadsherstel!
Met elkaar kunnen we monumenten in Amsterdam en omgeving óók voor toekomstige generaties redden, restaureren, herbestemmen en publiekstoegankelijk maken. De Vereniging Vrienden doet dat graag met Stadsherstel én met u! U kunt ons steunen op een manier die bij u past, het is zelfs mogelijk dat u beslist aan welk doel of project u wilt geven. Iedere gift is van harte welkom! 

ANBI en de belasting

De Vereniging Vrienden van Stadsherstel is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw bijdragen en schenkingen zijn aftrekbaar van uw inkomsten of vennootschapsbelasting indien u als bedrijf schenkt. En wij betalen geen belasting over uw gift. Uw bijdrage wordt dus volledig gebruikt voor bovenstaande doelstellingen. Volgens de Geefwet is er een extra aftrekmogelijkheid omdat we een culturele ANBI zijn. Lees hieronder meer over de mogelijkheden en bereken uw eigen aftrekmogelijkheden via www.schenkservice.nl

Geven kan op de volgende manieren:

Voor particulieren:
A. Eenmalig, bijvoorbeeld aan De Hollandsche Manege
B. Door middel van een periodieke schenking
C. Door middel van een fonds op naam. Wij bespreken graag met u waar u het liefst aan geeft
D. Of door ons op te nemen in uw testament

Voor bedrijven:
A. Door middel van een schenking

En u kunt daarbij dus kiezen of u aan de algemene doelstelling van de vereniging geeft of aan een specifiek doel of project!

Heeft u vragen?

Als u met ons van gedachten wilt wisselen of als u vragen heeft dan horen wij dat graag. Ook in een vrijblijvend gesprek bij ons op kantoor, in de monumentale Amstelkerk, of desgewenst bij u thuis kunnen we gezamenlijk de mogelijkheden bespreken. Wij zullen alles doen om uw wensen met zorg te realiseren!
Contactpersoon:
Stella van Heezik, of  020-5200075

Geven en rekenvoorbeelden

A.  EENMALIG GEVEN
Iedere gift is van harte welkom! Als u éénmalig als particulier schenkt dan is uw gift aftrekbaar van uw inkomstenbelasting en zelfs 1,25 x dankzij onze ANBI-status. U heeft dan wel te maken met een drempel en een maximaal bedrag. Bij periodiek schenken (zie nummer 2) is overigens geen sprake van een drempel- en maximaalbedrag.

Uw eenmalige schenking in 2 stappen geregeld:
1. U kunt uw bijdrage storten op IBAN: NL66INGB0005659267 t.n.v. Vereniging Vrienden van Stadsherstel te Amsterdam of wij kunnen u een acceptgiro sturen. In dat laatste geval kunt u uw gegevens per mail sturen aan
‚Äč2. Bij het invullen van uw belastingpapieren vult u dan uw schenking in waarna die in mindering wordt gebracht op uw inkomstenbelasting.

Rekenvoorbeeld éénmalig schenken zonder overeenkomst: U verdient € 35.000 p.j. en schenkt € 750. U kunt het bedrag aftrekken van de belastingen maar u heeft te maken met een drempelbedrag. De Belastingdienst brengt € 163 in mindering op uw inkomstenbelasting.
Uw netto schenking is € 587 terwijl wij € 750 kunnen besteden aan de monumenten.

Rekenvoorbeeld periodiek schenken met schenkingsovereenkomst: Als u in datzelfde geval een overeenkomst tekent, dan is er geen sprake van een drempelbe­drag. De Belastingdienst brengt daardoor € 306 in mindering op uw inkomstenbelasting.
Uw jaarlijkse netto schenking is dan € 444 terwijl wij € 750 krijgen.

B.  PERIODIEK SCHENKEN MET BEHULP VAN EEN SCHENKINGSOVEREENKOMST
Wanneer u ons optimaal en structureel wilt steunen, kunt u kiezen voor een periodieke schenking. Sinds 2014 kan dat via een schenkingsovereenkomst die u hier kunt downloaden. Tussenkomst van een notaris is dus niet meer nodig. (Heeft u geen printer, dan kunnen wij u de overeenkomst sturen of u kunt de overeenkomst digitaal invullen.)
Door deze overeenkomst en door onze ANBI-status krijgt u bijna de helft van uw schenking terug van de belastingdienst. De zogenaamde Geefwet geeft namelijk aan dat u 1,25 x uw gift kunt aftrekken van uw inkomstenbelasting of 1,5 x van uw vennootschapsbelasting. Bij het periodiek schenken geldt geen drempel en maximumbedrag, het bedrag is dus geheel aftrekbaar. Met de schenkcalculator van www.schenken.nl kunt u precies uitrekenen welk bedrag u van de belastingdienst terugkrijgt.

Periodiek schenken in 5 stappen geregeld:

 1. Download HIER de schenkingsovereenkomst en stuur het naar: 
  Vereniging Vrienden van Stadsherstel Amsterdam
  Antwoordnummer 10886 |  1000 RA | Amsterdam
  (Heeft u geen printer? Dan kunnen wij u de overeenkomst sturen of u vult de overeenkomst digitaal in en stuurt terug:
 2. Wij vullen ons deel in en sturen u een kopie terug.
 3. Wij bewaren één exemplaar in onze administratie en u bewaart een exemplaar in uw administratie.
 4. Wij sturen u jaarlijks een acceptgiro om u te herinneren aan de betaling of wij schrijven, in geval u ons daarvoor heeft gemachtigd, het geld van uw rekening af.
 5. U geeft bij uw belastingaangifte uw periodieke schenking aan en uw schenking wordt in mindering gebracht op uw inkomstenbelasting.
   

C.  SCHENKING OF NALATEN IN DE VORM VAN EEN FONDS OP NAAM
Dit is een speciale vorm van schenken of nalaten waarbij u een eigen Fonds op Naam in het leven roept en zelf bepaalt aan welk doel u wilt geven. Dit kan al bij schenkingen vanaf € 50.000 en waarbij u dus de naam van uw fonds bepaalt, dat kan bijvoorbeeld een familie- of bedrijfsnaam zijn. Het voordeel van het realiseren van een fonds op naam bij de Vereniging Vrienden t.o.v. een eigen stichting oprichten is dat u zich niet hoeft bezig te houden met het oprichten en onderhouden van een stichting en dus niet te maken krijgt met oprichtingskosten en  niet de lasten van onder andere een eigen secretariaat op u hoeft te nemen. Daar in tegen zal het bestuur van de Vrienden vereniging het geld uit uw fonds op naam geheel naar uw wensen inzetten voor het monumentale erfgoed. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden.Lees het verhaal van Kees Meekel en Grada Meekel- Groen over het Meekel Groen Fonds (een fonds op naam) wat zij hebben opgericht. 

Kees en Grada Meekel-Groen

D.  NALATEN
U kunt de vereniging Vrienden van Stadsherstel ook opnemen in uw testament, waarbij u vastlegt dat de stichting na overlijden bijvoorbeeld een bepaald bedrag, een effectenportefeuille of een onroerend goed ontvangt. Zo kunt u uw bezit na uw overlijden een bijzondere bestemming geven en daarmee iets blijvends doen voor de monumenten in Amsterdam en omgeving. De vereniging Vrienden opnemen in uw testament is eenvoudig te realiseren. Iedere notaris, waaronder de notaris van onze vereniging, zal u daarbij graag van dienst zijn, belangrijk is dat u onze naam goed in uw testament opneemt.
De notaris van onze vereniging is Cora Hagendijk notaris bij Mr. M.J. Meijer cs notarissen te Amsterdam (www.meijernotarissen.nl).

Aantrekkelijk schenken voor bedrijven

Gift met naamsvermelding
Ook voor bedrijven die om monumenten geven biedt de Geefwet interessante mogelijkheden. Een bedrijfsschenking mag u van de belastingdienst 1,5 x aftrekken van uw vennootschapsbelasting. Bijvoorbeeld bij een schenking van € 5.000,00 mag u dus € 7.500,00 aftrekken van uw vennootschapsbelasting.

Wilt u iets extra´s doen voor de monumenten en misschien ook in een monument van ons omdat u bijvoorbeeld een jubileum viert of u wilt gewoon iets extra´s doen omdat u Stadsherstel´s werk belangrijk vindt neemt u dan contact op met Stella van Heezik. Fijn als u ons op de hoogte stelt!

Vereniging Vrienden van Stadsherstel Amsterdam
Stella van Heezik (Hoofd afdeling Communicatie, Vrienden & Fondsenwerving)
Amstelveld 10
1017 JD Amsterdam

020 520 00 75
IBAN: NL66INGB0005659267
RSIN/fiscaal nummer: 816044430