Skip to navigation | Ga naar menu

Wachtlijst voor woningzoekenden

Op onze wachtlijst staan ca. 9.000 personen ingeschreven. Gezien het beperkte woningaanbod en de grote belangstelling om bij Stadsherstel Amsterdam te huren, is de wachtlijst momenteel gesloten voor nieuwe inschrijvingen. De laatste inschrijfrondes waren juni 2009 en september 2002. Wij verwachten niet de wachtlijst binnen vijf jaar open te kunnen stellen voor nieuwe inschrijvingen.

Inschrijven

De wachtlijst is gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Inschrijving zal de komende jaren niet mogelijk zijn. Als wij onze wachtlijst openstellen, dan zullen wij dit ruimschoots van tevoren kenbaar maken op onze website.

Inschrijfduur

Uw inschrijfduur loopt vanaf de maand en jaar van de inschrijving. Inschrijvingen uit dezelfde maand hebben daarom een gelijke inschrijfduur. Als u uw inschrijfduur gebruikt om een woning te huren, blijft u op de wachtlijst ingeschreven staan. U begint echter opnieuw inschrijfduur op te bouwen, vanaf de ingangsmaand van de huurovereenkomst.

Voorwaarden inschrijving

Inschrijving op de wachtlijst voor woningzoekenden is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Een andere persoon dan de ingeschrevene kan de inschrijving niet gebruiken om een woning te huren. De inschrijfkosten bedragen € 15,- en de jaarlijkse verlengingskosten € 10,-.

Machtiging

U kunt Stadsherstel Amsterdam machtigen de jaarlijkse verlengingskosten automatisch te laten afschrijven. Het machtigingsformulier kunt u hier downloaden. Bij betaling per automatische incasso zult u geen jaarlijkse nota meer ontvangen.

Wijzigen gegevens en uitschrijving

Indien u uw gegevens wilt laten wijzigen of uitgeschreven wenst te worden, dan kunt u dit ons schriftelijk of kenbaar maken. U dient uw inschrijfnummer altijd te vermelden.

Stadsherstel Amsterdam, Postbus 3777, 1001 AN, Amsterdam (faxnummer: 020 - 638 20 40)