Skip to navigation | Ga naar menu

expositie - Mine - Marieke Coppens

26 juli - 18 augustus 2019

Stadsherstel Amsterdam nodigt Marieke Coppens uit met MINE een nieuwe samenwerking aan te gaan met Cuypers’ Posthoornkerk. MINE is een presentatie naar aanleiding van het levenswerk van de anonieme wetenschapper dat ter beschikking is gesteld aan de beeldende kunst/Marieke Coppens. Op instigatie van de kunstenaar worden bovendien alle kunstschatten die normaal gesproken verborgen blijven voor bezoekers ontsloten. Zo ontstaat er een perfecte symbiose van hedendaagse kunst en oude pronkstukken. Van donderdag t/m zondag te bezoeken van 13:00 - 18:00 uur. 

Marieke Coppens maakt een presentatie naar aanleiding van het archief van de anonieme wetenschapper. De wetenschapper deed 60 jaar onderzoek naar natuurlijke en onnatuurlijke geometrische vormen. Hij sprak zijn vele wetenschappelijke artikelen in en legde veel visueel vast, maar hij heeft de artikelen nooit op schrift kunnen stellen voor zijn plotselinge dood in 1998. De artikelen zijn dus nooit gepubliceerd. De wetenschapper heeft zijn levenswerk ter beschikking gesteld aan de beeldende kunst. De keuze door de nazaten viel op Marieke Coppens omdat zij jaren lang in een sekte leefde met een onnatuurlijke geometrische vorm als symbool: de zevenhoek. De enige voorwaarde voor het gebruik van het archief was dat de wetenschapper anoniem blijft, uit schaamte voor het uitblijven van de carrière waar hij op gerekend had.

Marieke Coppens heeft het werk MINE in 2018 ontwikkeld als onderdeel van haar residentie bij SCHUNCK*, het stedelijk museum van Heerlen. De ras-Amsterdamse kunstenaar zal in 2019 het kunstwerk tentoonstellen in een van de architectonische parels van Amsterdam: de Posthoornkerk. Coppens werkt altijd samen met de locatie, dus het werk zal aangepast worden naar de context die Cuypers geschapen heeft. 

Van donderdag t/m zondag te bezoeken van 13:00 - 18:00 uur.
Opening: 25 juli 19:00 uur. 

Informatie

Plaats Posthoornkerk
Tijd13:00 uur
Toegang vrijwillige bijdrage
Website www.mariekecoppens.be/index.php/core/MINE