Skip to navigation | Ga naar menu

lezing - Stadsherstellezing 1: Een kleine geschiedenis van Stadsherstel

i.s.m. de Vrije Academie

14 februari 2018

In 2018 zullen wij i.s.m met de Vrije Academie een aantal lezingen organiseren over het herstellen van de stad. Deze eerste editie van het jaar zal gaan over de geschiedenis van onze organisatie. Projectleider Paul Morel vertelt over het belang van Stadsherstel toen, nu en voor de toekomst. 

Een groot deel van de binnenstad van Amsterdam werd in de jaren ’50 van de twintigste eeuw bedreigd door sloop of verval. Historische panden verdwenen om plaats te maken voor metrolijn, brede wegen, winkels en hotels. Daarnaast werd er  nauwelijks onderhoud of restauratie gepleegd aan de prachtige monumentale panden. Daar kwam verandering in toen Stadsherstel Amsterdam door Amsterdammers werd opgericht en zich ontfermde over de panden. Paul Morel, projectleider van Stadsherstel, vertelt tijdens de lezing over de stad in verval, de oprichting van Stadsherstel, de meest bijzondere projecten, monumentenrestauraties onder handen en Stadsherstels activiteiten in het buitenland.

Prijs: € 17,50 en € 10,00 voor Vrienden van Stadsherstel. U kunt hier Vriend worden en gelijk van de korting gebruikmaken.

Sinds haar oprichting in 1956 heeft Stadsherstel 600 panden in en om Amsterdam gerestaureerd. Panden die soms al op de nominatie stonden gesloopt te worden. De bijdrage van Stadsherstel, die veel verder gaat dan het restaureren van huisjes, loopt als een rode draad door zijn verhaal. Het hele tableau van materieel én immaterieel erfgoed, duurzaamheid en internationale samenwerking zal tijdens de lezing worden geschetst en uitgeplozen. Bovendien vindt de lezing plaats op een bijzondere locatie, namelijk de Amstelkerk, een van de monumentale panden die door Stadsherstel zijn verworven en gerestaureerd.

Over de spreker
Paul Morel is projectleider bij Stadsherstel Amsterdam. Hij heeft bijzondere projecten gerealiseerd zoals Pakhuis de Zwijger en de Gerardus Majellakerk, maar hij heeft zich ook beziggehouden met de restauratie van de 'gewonere' panden waar de binnenstad vol mee staat. Ook is hij actief voor Stadsherstel in het buitenland. Zo heeft hij bijvoorbeeld meegeholpen Stadsherstel Suriname en Stadsherstel Zanzibar op te richten.

Eventbrite - STADSHERSTEL LEZING 1: EEN KLEINE GESCHIEDENIS VAN STADSHERSTEL

 

Informatie

Plaats Amstelkerk
Tijd20:00 uur
Toegang € 17,50 | Vrienden van Stadsherstel € 10,-