Skip to navigation | Ga naar menu

divers - ZESDE HAARLEMSE HOFJESBRIDGE

29 september 2018

De Bakenesserkerk zal dit jaar ook meedoen met Haarlemse Hofjesbridge, die dit jaar op zaterdag 29 september wordt georganiseerd. Het is een evenement waarbij er bridge wordt gespeeld voor het goede doel. Dit jaar gaat het geld naar de School of Justice die zich inzet om jonge meisjes uit gedwongen prostitutie te bevrijden. 

Het goede doel waarvoor we opnieuw gaan spelen is: “FREE A GIRL” en meer in het bijzonder voor het wereldwijde project : “School for Justice” Deze organisatie zet zich in om jonge meisjes uit gedwongen prostitutie te bevrijden. Ook in Nederland!  De School for Justice wil er voor zorgen, dat deze meisjes verder kunnen studeren en bieden hen, na de vereiste vooropleiding, ook de mogelijkheid om juridisch geschoold te worden en zich in hun land sterk te maken om de kinderprostitutie te bestrijden.                 

Hoe kan het dat mensenhandel en gedwongen prostitutie van jonge meisjes zo vaak voorkomt in een beschaafd land als Nederland? Wij zijn stomverbaasd. Wat er dagelijks in onze eigen achtertuin gebeurt is zo ernstig, dat wij onze blik niet mogen afwenden. Daarom levert Free a Girl ook in eigen land een bijdrage aan de strijd tegen mensenhandel en prostitutie van jonge meisjes. Cijfers gepresenteerd door de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen tonen aan dat er in 2014 1.561 gevallen waren geregistreerd van mogelijke mensenhandel slachtoffers. 84% van de gevallen waren vrouw en 486 van deze vrouwen hadden de Nederlandse nationaliteit en is daarmee de grootste groep slachtoffers. Van alle Nederlandse slachtoffers waren 145 personen minderjarig. En dit betreffen alleen nog maar de geregistreerde slachtoffers. Net als voorgaande jaren is veruit de grootste groep mogelijke slachtoffers uitgebuit in de seksindustrie. Ook investeert de stichting in opvang, traumaverwerking, medische zorg, onderwijs en beroepsopleidingen en re-integratie van de slachtoffers. De afgelopen jaren hebben zij bijgedragen aan de bevrijding van meer dan 4000 meisjes uit bordelen in Azië. De eerste “School for Justice” is eind vorig jaar geopend in India. De Soroptimisten in Nederland zetten zich gezamenlijk in om dit jaar nog een aantal scholen te kunnen openen.

Het inschrijfgeld bedraagt €75,- per paar en is, zoals gebruikelijk, inclusief lunch, koffie/thee in alle locaties en hapjes en drankje bij de prijsuitreiking.             

Vanaf 9.30 uur inschrijven
10.30 uur start eerste ronde
16.30 uur einde laatste ronde
17.00 uur borrel en prijsuitreiking

Het definitieve programma zal later bekendgemaakt worden.
Inschrijfprocedure. Inschrijven kan via m
U ontvangt binnen een aantal dagen een bevestiging met een inschrijfnummer.
Met dit nummer kan op zaterdag 29 september het programma en het loopbriefje afgehaald worden.

Het inschrijfgeld kan overgemaakt worden op rekening nummer NL28ABNA0609789295 t.n.v. Soroptifonds Haarlem, o.v.v. bridgedrive 2018 en vooral uw inschrijfnummer.
Vermeld hierbij tevens in elk geval één achternaam van het ingeschreven paar.
Uw inschrijving is definitief als uw betaling is ontvangen.
Sluitingsdatum van de inschrijving is 3 september of eerder, als het maximum aantal deelnemers is bereikt.
Bij annuleren tot 31 mei krijgt u het volledige inschrijfgeld terug; van 1 juni tot 1 september krijgt u 50% van het betaalde inschrijfgeld teruggestort, na deze datum volgt geen restitutie. Wij beschouwen uw betaling dan als een gift voor het goede doel.

Informatie

Plaats Bakenesserkerk
Tijd09:30 uur
Toegang € 75,- per paar
Kaartverkoop