Skip to navigation | Ga naar menu

Disclaimer en privacy

Deze website en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is.

Stadsherstel Amsterdam N.V. is niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit enig gebruik/consultatie van deze website en/of uit de via deze website verkregen informatie, waaronder begrepen informatie verkregen via in deze website vermelde hyperlinks naar andere websites.

Privacy 

In een reglement hebben wij vastgelegd wat we bij Stadsherstel Amsterdam N.V. verstaan onder privacy en hoe wij omgaan met persoonsgegevens en privacy. Klik HIER om de privacy verklaring van Stadsherstel te lezen. 

Eigendom

De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berusten deze rechten bij Stadsherstel Amsterdam N.V. Zonder schriftelijke toestemming van Stadsherstel Amsterdam N.V. is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen.