Skip to navigation | Ga naar menu

Beheer en Onderhoud

De afdeling Beheer en Onderhoud is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle panden die in het bezit zijn van Stadsherstel. Na de restauratie komt het pand onder beheer van de afdeling Beheer en Onderhoud.

Zesjaarlijkse schilderbeurt van de Amstelkerk in 2008

Nooddienst

Mochten er ‘s avonds of in de weekenden acute problemen zijn in of rondom de gehuurde woning of bedrijfsruimte, dan is er een telefonische nooddienst beschikbaar via het algemene telefoonnummer van Stadsherstel, 020-5200060.

Let wel, dit geldt alleen voor acute problemen! Voor niet dringende onderhoudsmeldingen is er het Onderhoudsformulier.

Werkzaamheden

Dankzij de huurinkomsten van meer dan 550 panden kunnen de investeringen in de restauraties worden terugverdiend en kan het onderhoud aan deze panden op een hoog niveau worden gehouden. Regelmatig en secuur onderhoud aan de gerestaureerde panden wordt hiermee gewaarborgd. Op die manier kan Stadsherstel woningen en panden van hoge kwaliteit verhuren en ons gebouwde erfgoed bewaren.

De werkzaamheden van Beheer en Onderhoud zijn veelomvattend. Dit kan variëren van het repareren van een lekkende dakgoot tot rioolonderhoud. Het laten schoonmaken van beglazingen behoort tot de activiteiten, maar ook het onderhoud van kerken, tot aan het timmer- en planmatig schilderwerk. Bovendien worden doorgaans alle woningen na een lange exploitatieperiode volledig gerenoveerd.

Beheer en Onderhoud heeft zelf geen uitvoerend personeel in dienst, maar werkt met externe bedrijven. Deze beschikken veelal over specifieke kwaliteiten, zodat zij de authentieke en monumentale panden ambachtelijk kunnen onderhouden en herstellen.

Beheer en Onderhoud is ook verantwoordelijk voor het logistieke gedeelte met de verhuurder, zoals de voor- en na-inspecties en de sleuteloverhandiging. Daarnaast behartigt de afdeling de zaken rondom een pand. Dit houdt niet op bij de huisgrenzen. Mochten zich echter sociale problemen voordoen dan pakt de afdeling Verhuur van Stadsherstel dit verder op en schakelt dan eventueel de benodigde instanties in.