Skip to navigation | Ga naar menu

Vereniging Vrienden van Stadsherstel

Vrienden van Stadsherstel zijn liefhebbers van monumentaal gebouwd erfgoed en voelen zich verbonden met Stadsherstel Amsterdam al sinds 1980. De 2500 Vrienden spelen als ambassadeur en schenker een belangrijke rol bij aankopen of restauraties van panden in en rondom Amsterdam en steunen Stadsherstel bij het realiseren van haar ambities op het gebied van gebouwd erfgoed. Niet alleen zorgen zij ervoor dat unieke elementen worden teruggebracht in originele staat, maar dankzij hun financiële bijdrage kan Stadsherstel zelfs monumenten verwerven die anders verloren waren gegaan en restauraties uitvoeren die niet haalbaar waren. U steunt het werk van Stadsherstel al vanaf € 30,- (€100,- voor bedrijven) per jaar!

WORD VRIEND

Ga naar stadsherstel.nl/vriend om Vriend te worden van Stadsherstel. Als Vriend levert u een belangrijke bijdrage aan het behoud van monumentaal- en beeldbepalend erfgoed in en om Amsterdam. Het lidmaatschap is geldig voor twee personen. Zo kunt u altijd iemand meenemen naar onze activiteiten. 


Vriendenwandeling

Vriendenactiviteiten

Voor de Vrienden wordt ieder jaar een aantal activiteiten georganiseerd die zich doorgaans in een grote belangstelling mogen verheugen. Zo is er een jaarlijkse stadswandeling onder leiding van projectleiders langs panden van Stadsherstel waarbij de panden natuurlijk ook bezichtigd kunnen worden. Ook is er de jaarlijkse boottocht door Amsterdam onder leiding van projectleiders van Stadsherstel. En ieder voorjaar vindt in een van de bijzondere monumenten van Stadsherstel de Algemene Ledenvergadering plaats, waar inzicht wordt gegeven in de plannen voor het komend jaar en waar uitgebreid stil wordt gestaan bij de in dat jaar opgeleverde panden en bijdragen van de Vrienden.

Betrokken zijn en blijven

Vrienden zijn van groot belang en daarom geven wij een aantal aantrekkelijke privileges:

Vrienden in cijfers en beleid

Doelstelling Vereniging Vrienden van Stadsherstel
De vereniging heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan-, en het stimuleren van- projecten, uit te voeren door de Stadsherstel Amsterdam N.V.

Beloning bestuurders
De bestuurders van de vereniging genieten geen beloning of vergoeding voor het verrichten van hun activiteiten ten behoeve van de vereniging. Een vergoeding van gemaakte onkosten is wel mogelijk. 

- Jaarverslag 2018
- Jaarverslag 2017
- Beleidsplan
- Statuten

Bestuur Vereniging Vrienden van Stadsherstel

mr. R.J.C. (Ruud) van Helden – voorzitter                                                  
drs. M. (Marc) Peters – secretaris en penningmeester                            
drs. P.J.H.M. (Paul)Luijten
C. (Chella) Busch
J.A. (Jaap) Hulscher

 


De Vereniging Vrienden van Stadsherstel is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).