Skip to navigation | Ga naar menu

Asbestbeleid

Voor Stadsherstel is een gezonde woonomgeving voor haar huurders van groot belang. Daarom voeren we al geruime tijd een actief asbestbeleid. Dit betekent concreet dat wanneer een woning vrij komt van huur of als het een restauratieproject betreft, standaard een inspectie naar asbest wordt uitgevoerd. Als asbest wordt aangetroffen, wordt dit onmiddellijk verwijderd.
Om ons asbestbeleid pro-actiever in te zetten, hebben we daarom besloten niet langer te wachten tot woningen vrij komen van huur. We gaan al onze panden die voor 1994 gerestaureerd zijn actief inventariseren op asbest. Niet hechtgebonden asbest met besmetting wordt per direct verwijderd en al het overige asbest gefaseerd, zo spoedig mogelijk. Dit in het belang van de gezondheid en veiligheid van onze huurders. 

Asbest; geen paniek!

Asbest werd vroeger voornamelijk in de bouw gebruikt. Het is sterk, brandwerend en isolerend. Pas veel later werd bekend dat losgeraakte asbestvezels bij inademing gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Daarom is wettelijk geregeld dat asbest vanaf 1994 niet meer gebruikt mag worden.

Alleen wanneer asbestdeeltjes in de lucht terecht komen, kan het schadelijk zijn voor de gezondheid. In sommige woningen/bedrijfsruimten die voor 1994 zijn gebouwd/gerestaureerd/gerenoveerd, kan nog asbest zitten. In de meeste gevallen is dat ongevaarlijk.

Stadsherstel onderzoekt woningen die voor 1994 zijn gebouwd/gerestaureerd/gerenoveerd op asbest

Huurders voor wie dit van toepassing is, worden van tevoren geïnformeerd. Meer over asbest en hoe Stadsherstel daarmee omgaat, leest u in de folder.

Twee soorten asbest

Hechtgebonden asbest
Asbestvezels zitten opgesloten in een ander materiaal, zoals in sommige kitten of cementplaten. In het verleden werd dit toegepast in onder andere golfplaten en in gevels. Onbeschadigd hechtgebonden asbest levert geen gevaar op voor de gezondheid. Als dit asbest beschadigd is, bijvoorbeeld door zagen of schuren, kunnen de vezels vrijkomen.

Niet-hechtgebonden asbest
Doordat de asbestvezels in dit materiaal niet vastzitten, kunnen ze makkelijker vrijkomen. Deze vorm van asbest werd sinds 1983 minder gebruikt. In het verleden werd dit toegepast in onder andere vinylzeil, koord, pakkingen en isolatieplaten.

Voordat u gaat klussen of vloerbedekking weghaalt, eerst weten waar asbest zit

Huurt u een woning/bedrijfsruimte die voor 1994 is gebouwd/ gerestaureerd/ gerenoveerd en wilt u bijvoorbeeld een gaatje boren of de oude vloerbedekking (tapijt of vinyl) verwijderen? Neem eerst contact op met Stadsherstel! Onder vloerbedekking kan namelijk asbest zitten. Zelf asbesthoudend materiaal verwijderen is gevaarlijk en in de meeste gevallen zelfs verboden.

Inventarisaties
Verwijderen van asbest mag in principe alleen door een bedrijf gespecialiseerd in asbestsanering worden uitgevoerd. Daarom zal de firma Search www.searchbv.nl uit Amsterdam in opdracht van Stadsherstel de inventarisaties uitvoeren. Zij zullen de woningen en bedrijfsruimten van Stadshesrtel op asbestverdacht materiaal controleren. Indien nodig nemen zij een monster. Dit wordt vervolgens in een laboratorium onderzocht.

Veelgestelde vragen asbest algemeen

 • Wordt asbest nu nog gebruikt?

  Losgebonden asbest werd sinds 1983 nauwelijks nog gebruikt.
  Het gebruik van  alle soorten asbest is sinds 1 juli 1993 in Nederland verboden.

 • Waarom werd asbest vroeger zoveel gebruikt?

  Asbest werd voornamelijk gebruikt in de bouw: het was sterk, brandwerend, isolerend en makkelijk te verwerken. Pas later werd bekend dat losgeraakte asbestvezels bij inademing gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Daarom is wettelijk geregeld dat asbest vanaf 1994 niet meer gebruikt mag worden.

 • Wat is asbest?

  Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen (silicaten), die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Deze kunnen zo fijn zijn dat zij niet met het blote oog waar te nemen zijn. De naam asbest komt van het Griekse woordt ‘asbestos’ dat onverwoestbaar of onvergankelijk betekent. Daarom was asbest vroeg ook zo populair: De vezels zijn onder andere sterk en flexibel, hittebestendig, slijtvast en vochtwerend  en werd daarom veelvuldig gebruikt in de bouw De vezels werden gemengd met een bindmiddel waar het zich vervolgens wel of niet aan hecht.

Veelgestelde vragen asbestonderzoek Stadsherstel

 • Mag ik in mijn woning of bedrijfsruimte zijn als het onderzoek uitgevoerd wordt?

  Ja, dat mag. De asbestinventarisatie levert geen gevaar op voor de gezondheid. Voorwaarde voor een asbestinventarisatie is 'onbelemmerde en passende toegang tot alle ruimten binnen de woning of bedrijfsruimte'. Het gaat om een gedegen inspectie tot in alle gaten en hoeken dus ook in uw eventuele bergingen, (meter)kasten, zolders en vlieringen. Wel zal de inspecteur u vragen om de ruimte te verlaten als hij een monster zal nemen van een verdacht materiaal.

 • Kan ik in mijn woning/bedrijfsruimte blijven wonen of werken als er asbest in zit?

  Bij de asbestinventarisatie wordt gekeken waar asbest zit en of het gevaar oplevert voor de gezondheid. De resultaten van het onderzoek worden aan de huurders bekend gemaakt nadat het gehele pand onderzocht is. Bij dringende noodzaak hoort u het natuurlijk direct. Er zijn vier risicoklassen


  Geen Risico
  Er is geen asbest aanwezig. Wij zullen u dat natuurlijk meedelen.

  Laag risco
  Geen onmiddellijke actie. Wij informeren u over de te nemen vervolgstappen.

  Normaal risco
  Wij zullen zo snel mogelijk het asbest verwijderen. Wij informeren u persoonlijk over de te nemen vervolgstappen.

  Hoog risco
  Onmiddellijke actie: verwijderen. Wij informeren u persoonlijk over de te nemen vervolgstappen.

 • Onderzoekt Stadsherstel echt alle woningen/bedrijfsruimten op asbest?

  Stadsherstel onderzoekt alle woningen/bedrijfsruimten die gebouwd of gerestaureerd zijn voor 1994.

Veelgestelde vragen asbestverwijdering

 • Is mijn woning veilig als het asbest is verwijderd?

  Beslist. De gespecialiseerde bedrijven verwijderen het asbest volgens wettelijke regels. De ruimte waarin ze werken, schermen ze hermetisch af. Hierdoor kunnen de vezels niet naar buiten. De woning/bedrijfsruimte wordt tijdens het verwijderen van asbest grondig gereinigd en waardoor er geen asbestvezels achterblijven. Dit wordt ook gemeten en daarna gecontroleerd door een onafhankelijk en gespecialiseerd laboratorium.

 • Moet ik mijn huis/bedrijfsruimte uit als asbest wordt verwijderd?

  Dit is afhankelijk van waar het asbest is aangetroffen en of het materiaal hechtgebonden is of niet. Het verwijderen van asbest kan onder verschillende omstandigheden plaatsvinden: in de open lucht, in een compartimentering of in een gesloten zak. De saneerder stelt een werkplan op van de asbestverwijdering en bepaalt of dit in bewoonde/gebruikte toestand kan plaatsvinden. Wij zullen u daar natuurlijk over informeren.

 • Waarom wordt niet alle asbest direct verwijderd?

  Bij hechtgebonden asbest zitten de asbestvezels stevig vast in het materiaal. Als het in goede staat is én niet wordt bewerkt, levert het geen gevaar op. Als losgebonden asbest goed is afgeschermd, hoeft het ook niet direct verwijderd te worden. Wij zullen u informeren of er eventueel asbest in uw woning of bedrijfsruimte zit en hoe en wanneer dat weggehaald wordt.

 • Waarom dragen de mensen die asbest verwijderen, witte pakken?

  Deze mensen werken elke dag met asbest. Er is dus veel kans op besmetting. Na elke klus gaan de witte pakken weer uit. Dit voorkomt dat werknemers door hun werkkleding asbestvezels mee naar buiten of naar huis nemen. Het kan er bedreigend uitzien maar het betekent juist dat men zorgvuldig en veilig omgaat met asbest.

Veelgestelde vragen asbest en mijn gezondheid

 • Heeft u vragen over asbest in relatie tot uw gezondheid? Neem contact op met de GGD. Zij zijn ruim twintig jaar betrokken bij het beoordelen van gezondheidsrisico’s in situaties met asbest. www.ggd.nl

Veelgestelde vragen asbest, wat kan ik zelf doen?

 • Wat moet ik doen als ik denk dat er asbest in mijn woning/bedrijfsruimte?

  Het is lastig om asbest te herkennen. Als u denkt dat in uw woning asbesthoudend materiaal zit, meldt u dit bij Stadsherstel. Zij adviseren u wat u kunt doen of maken een afspraak met een specialist. Om uw gezondheid niet in gevaar te brengen mag u het asbest niet bewerken: niet doorboren, schuren, breken of verwijderen.

 • Hoe herken ik asbest?

  Of materiaal asbest bevat is eigenlijk niet te zien. Doe daarom altijd voorzichtig met materiaal dat u niet kent. Twijfelt u? Neem dan altijd vooraf contact op met Stadsherstel om te overleggen. Voor meer informatie over mogelijk asbest in en rond uw woning of bedrijfsruimte de speciale website van de overheid.

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden?
Stel dan uw vraag via . Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met Stadsherstel onder telefoonnummer 020-5200060. Buiten kantooruren wordt u automatisch doorgeschakeld naar onze telefonische nooddienst.