Skip to navigation | Ga naar menu

 

Stadsherstel Amsterdam NV

Stadsherstel is een vennootschap met een maatschappelijk doel; aandeelhouders ontvangen een bescheiden dividend. De overige verdiensten blijven binnen het bedrijf om nieuwe projecten te kunnen restaureren. Onder de aandeelhouders bevinden zich grote Nederlandse banken en verzekeraars, die vanuit maatschappelijk oogpunt een bescheiden dividend ontvangen. Ook de gemeente Amsterdam is een belangrijke aandeelhouder. De overige verdiensten blijven binnen het bedrijf om nieuwe projecten te kunnen restaureren. Met het gestorte kapitaal is Stadsherstel in staat om panden aan te kopen. De restauraties worden met eigen kapitaal en deels met subsidies gefinancierd.

RAAD VAN COMMISSARISSEN

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. De leden komen viermaal per jaar bijeen.
Huidige samenstelling van de Raad van Commissarissen:
De heer drs. H. van der Noordaa (voorzitter)
De heer mr. J.H.J. Preller (plaatsvervangend voorzitter)
Mevrouw drs. D.E. Manson
De heer drs. J.V. Timmermans
Mevrouw drs. J. Kiers
Mevrouw drs. D.C. de Kluis

JAARVERSLAG

Het jaarverslag 2016 van Stadsherstel Amsterdam NV kunt u hier inzien.