Skip to navigation | Ga naar menu

Stadsherstel Amsterdam

Stadsherstel Amsterdam redt monumenten en beeldbepalende panden door ze zorgvuldig te restaureren, een passende bestemming te geven en te verhuren. De panden worden in bezit gehouden, waarmee een goede staat van onderhoud blijft gegarandeerd. Zo levert de organisatie een belangrijke bijdrage aan:
• het bewaren van gebouwd erfgoed voor volgende generaties
• de leefbaarheid van steden en dorpen
• de toegankelijkheid van monumenten en
• het behoud van het restauratieambacht

Sinds haar oprichting in 1956 heeft Stadsherstel meer dan 600 panden in en binnen een straal van 45 kilometer van de stad Amsterdam gered. Panden die soms al op de nominatie stonden gesloopt te worden en die Stadsherstel redde om hun historisch belang of hun beeldbepalende, monumentale waarde.

Stadsherstel is een vennootschap met een maatschappelijk doel; aandeelhouders ontvangen een bescheiden dividend. De overige verdiensten blijven binnen het bedrijf om nieuwe projecten te kunnen restaureren. De organisatie verricht haar werkzaamheden met respect voor monumentaal erfgoed, de omgeving, huurders, aandeelhouders en andere belanghebbenden. Met een restauratieomzet van gemiddeld tien miljoen euro per jaar, waarmee we meer dan 600 panden hebben gered is Stadsherstel de grootste restaurerende organisatie van Nederland.

De aan de organisatie gelieerde Vereniging Vrienden van Stadsherstel telt ruim 2500 vrienden en ondersteunt al meer dan 35 jaar het restauratiewerk van Stadsherstel.

Nieuwe Looiersstraat  25-27       

Oprichting en geschiedenis van Stadsherstel Amsterdam

Hoe is Stadsherstel ontstaan en welke initiatiefnemers speelden een rol bij de oprichting? Vragen waarop zestig jaar na de oprichting niet iedereen een antwoord kan geven. Om inzicht te krijgen over de ontstaangeschiedenis van Stadsherstel, is er een reeks artikelen verschenen:
Oprichting Stadsherstel (1)
Oprichting Stadsherstel (2) De Amsterdamsche Kring
Oprichting Stadsherstel (3) Een maatschappelijk doel
Oprichting Stadsherstel (4) Begin jaren van de organisatie
Hoe zag de stad er toen uit? #MemoryMonday 

Bijzondere monumenten

Stadsherstel richt zich naast woningen ook op grotere monumentale panden als kerken, forten en industriële monumenten. Eind 1999 fuseerde de Amsterdamse Maatschappij tot Stadsherstel N.V. met de N.V. Amsterdams Monumenten Fonds (AMF). Zij gingen samen verder onder de naam Stadsherstel Amsterdam, tevens is de afdeling Verhuur Bijzondere Locaties opgericht. De afdeling zet zich in om bijzondere grote panden een succesvol tweede leven te geven als podium voor concerten, congressen, lezingen, recepties, diners en huwelijksvoltrekkingen. Dankzij enthousiaste vrijwilligers zijn deze monumenten regelmatig open voor publiek.

Werkgebied

Het werkgebied is in als binnen een straal van 45 kilometer rond de stad Amsterdam. In 2009 is Stadsherstel Haarlem overgenomen. 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Een juiste balans tussen maatschappij, milieu en onderneming is van belang voor het nemen van beslissingen en uitvoeren van werkzaamheden. Op het gebied van MVO biedt Stadsherstel stageplaatsen, maakt van iedere restauratie een leerlingbouwplaats en maakt waar mogelijk gebruik van diensten van maatschappelijke organisaties zoals de Stichting Herstelling. Ook aan duurzaamheid, milieu en leefbaarheid wordt het nodige bijgedragen: restauratie, herbestemming (één van de pijlers van de modernisering van de monumentenzorg), onderhoud en beperking van het energieverbruik. Sinds 2012 is Stadsherstel één van de founding partners van De Groene Grachten,  een initiatief van Wubbo Ockels met als doel de grachtengordel van Amsterdam te verduurzamen. 

Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM)

Stadsherstel Amsterdam is door de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap aangewezen als een organisatie voor monumentenbehoud. Dit zijn organisaties die zich de instandhouding van moeilijk te exploiteren monumenten ten doel stellen.

Lees meer over de organisatie Stadsherstel.