Skip to navigation | Ga naar menu

Verhuur woningen

Door het verhuren van de gerestaureerde veelal monumentale panden wordt niet alleen het leefklimaat in de stad verbeterd. De inkomsten uit de verhuur zijn belangrijk voor het voortbestaan van Stadsherstel Amsterdam. Dankzij de huurinkomsten kunnen de investeringen in de restauraties worden terugverdiend en kan het onderhoud aan de panden op een hoog niveau worden gehouden.

Stadsherstel Amsterdam verhuurt naast bedrijfsruimtes en bijzondere locaties (incidentele verhuur) ruim 900 woningen. Stadsherstel hanteert een wachtlijst om het aanbod van beschikbare woningen zo goed en zo eerlijk mogelijk te verdelen. In een hogere categorie kunnen ook niet-ingeschrevenen reageren, waarbij ingeschrevenen voorrang zullen krijgen. Meer informatie over de wachtlijst voor woningzoekenden kunt u onder 'Wachtlijst' in het menu vinden.
NB. De wachtlijst is gesloten voor nieuwe inschrijvingen.

Woningaanbod

Elke eerste dinsdag van de maand plaatsen wij de beschikbare woningen op deze site onder 'Woningaanbod'. In de advertentie staan de bijzonderheden van de woning(en) en hoe en tot wanneer gereageerd kan worden.

Voorwaarden

Indien men reageert op een beschikbare woning is de inschrijfduur op onze wachtlijst bepalend. Wij baseren de inschrijfduur op de maand en het jaar van de inschrijving. Bij gelijke inschrijfduur gaan wij over tot loting; zowel bij de selectie voor een bezichting als bij de uiteindelijke toewijzing.

Ook dient het inkomen toereikend te zijn: het (gezamenlijke) netto maandinkomen mag niet lager zijn dan drie maal de kale huurprijs of het (gezamenlijke) bruto maandinkomen mag niet lager zijn dan vier maal de maandelijkse huurprijs. Bij een te laag inkomen is het mogelijk een ander garant te laten staan (borgstelling).

Voor woningen met een maandelijkse kale huurprijs lager dan € 720,42 gelden tevens de huisvestingsregels van de Gemeente Amsterdam. De gemeente stelt als voorwaarde bij de toewijzing een inkomenseis: per 1 januari 2019 mag het belastbaar inkomen maximaal € 44.360,- bruto per jaar bedragen. Per woning staat aangegeven welk inkomen van toepassing is. U dient zelf vooraf na te gaan of u in aanmerking voor een huisvestingsvergunning komt. De huisvestingsvergunning wordt bij het aangaan van de huurovereenkomst gezamenlijk aangevraagd. Klik hier voor meer informatie over een huisvestingsvergunning.

Toewijzing

Na het verstrijken van de reactietermijn maken wij een selectie uit de reacties op basis van inschrijfduur. Alleen in aanmerking komende gegadigden zullen bericht en hiermee een uitnodiging voor de bezichtiging ontvangen. Na de bezichtiging kan de kandidaat binnen de vastgestelde termijn aangeven of men de woning wenst te huren. Ook de uiteindelijke toewijzing zal geschieden op basis van inschrijfduur op onze wachtlijst. Bij gelijke inschrijfduur zullen wij loten. Na de toewijzing maken wij een afspraak met de nieuwe huurder om de huurovereenkomst gezamenlijk door te nemen en te ondertekenen.
Indien men de woning accepteert, zal de inschrijving op de wachtlijst worden aangepast. Vanaf de ingangsdatum van het huurcontract begint men weer inschrijfduur op te bouwen.