Skip to navigation | Ga naar menu

Stadsherstel Haarlem

Eind 2009 heeft Stadsherstel Amsterdam Stadsherstel Haarlem overgenomen. Een bekroning van het  beleid om ook in de provinciehoofdstad actief te restaureren en herbestemmen. Inmiddels is het pandenbezit in Haarlem uitgebreid naar 23 met enkele verrassende herbestemmingen. 

De eerste activiteiten van Stadsherstel Amsterdam in het Haarlemse dateren al uit 1969, toen Begijnhof 20 werd aangekocht. Pas in 2007 werd opnieuw Haarlems eigendom verworven, het prachtige maar bouwvallige monument Spaarne 11 recht tegenover het Teylers Museum en Groot Heiligland 26. Een prachtig complex met als centraal gedeelte een oude schuilkerk. Dit oude brouwershuis was intussen succesvol gerestaureerd en daarmee reden voor de eigenaar van de Haarlemse B.V. om de rest van zijn bezit aan Stadsherstel Amsterdam over te dragen. Uit dit contact is uiteindelijk de overdracht tot stand gekomen van een aantal panden op de hoek van de Spaarnwouderstraat en de Spiegelstraat aan Stadsherstel Amsterdam. Zo kreeg Stadsherstel definitief voet aan de grond in de hoofdstad van onze provincie.

Stadsherstel herstelt ook deze stad

Spoedig zijn ook hier de borden met de tekst ‘Stadsherstel herstelt ook deze stad’ een bekend verschijnsel. Bij de aankoop van de genoemde panden is tevens deze BV onder de hoede gebracht van Stadsherstel Amsterdam.

Herbestemming

De panden aan de Spaarnwouderstraat en de Spiegelstraat vroegen om een nieuwe invulling. Bij dat herontwikkelen kreeg Stadsherstel de hulp van straatmanager Marcel Hoenderdos, door de gemeente Haarlem aangesteld om de Spaarnwouderstraat weer meer levendig te maken. Kwamen vroeger de bezoekers vanuit Amsterdam door de poort via deze straat naar de stad, tegenwoordig gaat bijna alle verkeer er omheen via nieuwe bruggen. De eeuwenoude winkelstraat, de verbinding tussen de middeleeuwse Amsterdamse poort en de oude brug over het Spaarne naar het aan de overzijde gelegen centrum van de stad, had veel van haar allure verloren. Toch bleken nieuwe ondernemers bereid de uitdaging in dit gebied weer aan te gaan. Inmiddels is er een hostel gevestigd en een kindertheater genaamd de Toverknol.

Bakenesserkerk

De Bakenesserkerk, markant monument aan de Vrouwestraat 12 is tevens gerestaureerd. Dit kerkgebouw is inmiddels in gebruik bij de Archeologische Dienst van de gemeente Haarlem en heeft ten behoeve van dit gebruik een ware gedaanteverwisseling ondergaan. Dankzij de herbestemming is dit rijksmonument hersteld en door middel van de huurinkomsten kan het jaarlijkse onderhoud weer worden uitgevoerd. De kerk is een geschikte locatie voor lezingen, concerten, symposia, intieme diners en recepties.

Begijnhof 20 in 1969 en in 2011    
 

Rosenstock-Huessy Huis 

Het historisch gegroeid complex bestaat uit meerdere gebouwen die op een smalle strook na een binnenplaats omsluiten. Een vierde gebouw is buiten de onregelmatige vierhoek geplaatst, haaks aan de oostzijde. Het complex omvat momenteel 17 sociale huurwoningen met een refter (eetzaal van een klooster), een werkplaats, een waslokaal, kantoorruimtes, een kinderopvang, een restaurant, een opvangunit voor vluchtelingen, een kapel als bijeenkomstzaal, een bibliotheek, een danszaal en een atelier. Voor een aantal ruimtes wordt nog gezocht naar een nieuwe bestemming. Het complex ligt aan twee straten, de Hagestraat en de Antoniestraat en heeft een grote binnenplaats en een binnentuin. Kortom een verzameling aan gebouwen en functies midden in dit oude stadsdeel.