Skip to navigation | Ga naar menu

Restauratie 

'Stadsherstel herstelt ook hier de stad'. Sinds haar oprichting in 1956 heeft Stadsherstel circa zeshonderd panden in en om de Stelling van Amsterdam gered. Panden die soms al op de nominatie stonden gesloopt te worden en die Stadsherstel redde om hun historisch belang of hun beeldbepalende, monumentale waarde. Panden die om wat voor reden ook in onbruik raken, worden vaak verwaarloosd. Zodra het onderhoud wordt stopgezet, doet het verval zijn intrede. Stadsherstel durft uitdagingen aan te gaan en herstelt de bouwvallen. Dat is immers haar missie.

    

Leidsegracht 106 voor en na restauratie

Als een eigenaar niets onderneemt, kan de gemeente pas ingrijpen als zich direct gevaar voordoet. Dan worden huizen met stutten overeind gehouden of worden gevels ingepakt, om te voorkomen dat delen ervan op straat vallen. Voor de voorbijganger lijkt het einde van het pand nabij. Maar Stadsherstel ziet juist de mogelijkheden van zo'n bouwval. Zelfs de meest vervallen krotten worden gekocht.

Door het opknappen van krotten verbetert Stadsherstel het leefklimaat in de stad. Uitgangspunt hierbij is het behoud van het historische stadsbeeld. Sinds de oprichting in 1956 zijn al zo'n 600 bouwvallige panden gerestaureerd. Het merendeel van deze gerestaureerde panden zijn woonhuizen, soms met winkel op de begane grond, en staan op de rijksmonumentenlijst.

Panden krijgen tweede leven

Ook monumenten met een andere bestemming dan woning of winkel behoren tot het bezit van Stadsherstel, zoals kerken, forten en industrieel erfgoed. Voor het behoud van de panden is het belangrijk dat deze gebruikt worden en voldoen aan de eisen van de tijd. De originele functie wordt zoveel mogelijk gehandhaafd, maar soms is een verandering van gebruik noodzakelijk.

Zo bezit Stadsherstel een aantal voormalige kerkgebouwen, die nu als kantoorruimte in gebruik zijn en gehuurd kunnen worden voor bijzondere gelegenheden voor de particuliere en zakelijke markt. Na restauratie draagt Stadsherstel zorg voor een goed onderhoud. De gerestaureerde panden zijn herkenbaar gemaakt met een schildje met het Stadsherstellogo.

Enkele projecten zijn ook te volgen via blogs:

Meer lezen