Skip to navigation | Ga naar menu

Bewaarde geveltoppen van gesloopte panden

17 april 2018

Vanwege onder andere verkeersdoorbraken en achterstallig onderhoud zijn er veel panden gesloopt in de 20e eeuw. Gelukkig verzette een aantal monumentenliefhebbers zich daartegen door enkele bijzondere Amsterdamse toppen op te slaan. Stadsherstel heeft in haar 62-jarig bestaan 28 geveltoppen bewaard voor het stadsbeeld door ze op haar panden te plaatsen.

Foto's vergroten
Amstel 87 gat voor 1940 Amstel 87: na restauratie met halsgevel Amstel 264-266 vervallen 
Amstel 264: klokgevel, Amstel 266: lijstgevel
Bloemgracht 37 (links): tot 1977 laag pand met lijstgevel. In 1978 vervangen door een klokgevel in Lodewijk XV-stijl Brouwersgracht 62: voor restauratie een halsgevel Brouwersgracht 62: bij restauratie in 1976 is het gebogen lijstvormig fronton geplaatst

Brouwersgracht 86: voor restauratie een tuitgevel Brouwersgracht 86: halsgevel Brouwersgracht 86: halsgevel Brouwersgracht 97, 99 en 101 hoek Prinsengracht alleen nog onderstukken Brouwersgracht 99: halsgevel (tweede pand vanaf de hoek) Haarlemmerstraat 1 voor restauratie Haarlemmerstraat 1: hoekhuis met ingezwenkte halsgevel Herenmarkt 21: lijstgevel Herenmarkt 21: lijstgevel werd vervangen door halsgevel Kalkmarkt 7: voorgevel met rechte kroonlijst Kalkmarkt 7: nieuw gehakte topgevel met origineel borstbeeld Binnenkant 50 & Kalkmarkt 13 zonder top De geveltop op Kalkmarkt 13 is gereconstrueerd Kerkstraat 192-198: drie topgevels van elders op nrs. 192, 194 en 198 Korte Prinsengracht 6 tijdens restauratie Korte Prinsengracht 6, met de klokgevel van Nieuwe Leliestraat 33 Nieuwe Nieuwstraat 19: dichtgetimmerd Nieuwe Nieuwstraat 19 met de halsgevel van Keizersgracht 90 Nieuwendijk 1 voor restauratie Nieuwendijk 1: met klokgevel van Utrechtsedwarsstraat 60 Prinsengracht 339 zonder top (pand op de hoek) Prinsengracht 339 met klokgevel Prinsengracht 1A (links) met versoberde top van voor de restauratie Prinsengracht 1A met herplaatste halsgevel van Lange Leidsedwarsstraat 107	Runstraat 4: vervallen geveltop in 1998 Runstraat 4 met halsgevel Sint Nicolaasstraat 49 met herplaatste klokgevel Sint Nicolaasstraat 68 met herplaatste halsgevel Sint Nicolaasstraat 88 met herplaatste halsgevel. Vijzelgracht 1-3-5 in 1918 Hoek Vijzelstraat 1-3-5 / Prinsengracht 646-648 in 1966 was een bouwval en de panden waren verdwenen Vijzelgracht 1: klokgevel met gebogen fronton, Vijzelgracht 3: klokgevel met fronton

Duizenden Amsterdamse panden gesloopt in dertig jaar

In de jaren '20 van de 20ste eeuw werd voor het eerst een inventarisatie gemaakt van belangrijke historische gebouwen in Amsterdam. Het resultaat was een lijst van circa 4.000 panden, die in 1928 belandden op de 'Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst'. Toen de eerste medewerkers van het pas opgerichte Bureau Monumentenzorg in 1953 een hernieuwde inventarisatie maakten van deze lijst, bleken er zo'n duizend panden te zijn gesloopt. Er was zicht op sloop van meer Amsterdamse panden vanwege Cityvorming, verkeersdoorbraakplannen en stadsvernieuwing. Dat was ook de reden dat Stadsherstel Amsterdam in 1956 werd opgericht.

Herplaatsen van 135 gesloopte geveltoppen

Al voor de Tweede Wereldoorlog had bouwinspecteur Eelke van Houten zich hiertegen verzet, door toppen van gesloopte huizen te herplaatsen op andere gebouwen, om in ieder geval een deel van het stadsbeeld te behouden. Na 1953 werd deze inspanning voortgezet door de medewerkers van het Bureau Monumentenzorg. Tot 2015 konden niet minder dan 135 geveltoppen worden hergebruikt in de stad. Maar liefst 28 geveltoppen zijn op Stadsherstel panden geplaatst zoals op Amstel 87.

 
Het pand Amstel 87 of eigenlijk het gat Amstel 87

In de hongerwinter van 1944/45 werd dit pand gesloopt en in 1962 door ons herbouwd met gebruikmaking van de oude geveltop die opgeslagen lag. De halsgevel bestaat uit gedeelde klauwstukken, gebogen lijstvormig fronton met dubbele tegenkrul, vulling en kuif in Lodewijk XVI-stijl, net zoals de panden Amstel 83 en 85.

Bron: Gemeente Amsterdam, Erfgoed van de Week

Meer lezen over dit bijzondere onderwerp?

Theo Rouwhorst, jarenlang werkzaam op het Bureau Monumentenzorg Amsterdam, heeft het prachtige boek ‘Bewaard voor Amsterdam’ geschreven over herplaatste historische geveltoppen tussen 1945 en 2015. Ook Stadsherstel’s panden komen daar in voor.
ISBN 9789079156344