Skip to navigation | Ga naar menu

EN WAT DOET ABN AMRO NU VOOR DE IDEËELE MONUMENTENORGANISATIE

9 april 2019

Voor meer dan 50 jaar maken directieleden van ABN AMRO deel uit van de Raad van Commissarissen van Stadsherstel en behoort ABN AMRO tot de grootste aandeelhouders. Lees over wie nu namens ABN AMRO commissaris is van Stadsherstel en wie dit in het verleden waren.

De voorgeschiedenis die in het eerste artikel is beschreven, laat zien in welke bodem Stadsherstel toen, en nu nog steeds, is geworteld. De verbinding van een ideële doelstelling met een zakelijke uitvoering heeft standgehouden. Gebleven is ook de opzet van een bedrijf met een bedachtzaam en voorzichtig karakter, van bescheiden omvang en winstmarge, en met een dualistische structuur waarin de Raad van Commissarissen uit zwaargewichten bestaat.

 Commissarissen niet minder dan de top

Toen Six van Hillegom, de voorzitter van ‘De Stad Amsterdam’ waar Stadsherstel uit geboren werd, in 1956 op zoek ging naar commissarissen, nam hij geen genoegen met minder dan de top. Hij strikte voorzitters van Raden van Bestuur van grote bedrijven, vooral banken en verzekeringsmaatschappijen, aangevuld met bijvoorbeeld de directeur van het Rijksmuseum. Zo kreeg Stadsherstel de beste financiële adviseurs van Nederland gratis binnen handbereik.
Een van hen, in latere jaren, was de legendarische ABN- bankier André Batenburg, commissaris van 1972 tot 1994. ‘Als ik twijfelde, belde ik met Batenburg”, vertelt oud-directeur Wim Eggenkamp over zijn tijd.
Afbeeldingen van boven naar onder en van links naar rechts. Herenstraat 36 voor en na restauratie, Haga (Amsterdamsche bank) en Batenburg (ABN) Enkele commissarissen van Stadsherstel zijn afgebeeld in het pand Herenstraat 36. Dat pand werd in het jubileumjaar 1996 opgeknapt met steun van de Vereniging Vrienden van Stadsherstel. Als er één straat is waar Stadsherstel haar doelstelling heeft verwezenlijkt, dan is het wel de Herenstraat. Het ernstig verpauperde straatje is dankzij het werk van Stadsherstel veranderd in een mooie en bloeiende winkelstraat.

Geen broddelwerk voorleggen

De bankiers adviseerden steevast een voorzichtige koers en behoedden Stadsherstel voor dure blunders, met speculatieve beleggingen of ‘klimleningen’, die veel gewone corporaties wel maakten. Nog steeds wordt elk aan te kopen pand voorgelegd aan de Raad en moet zij toestemming geven om tot koop over te gaan. ‘We moeten altijd extra ons best doen om onze plannen te onderbouwen, want we weten dat we bij de Raad niet wegkomen met broddelwerk. We werken heel behoedzaam, per pand berekenen we of het rendabel is, zoals we dat zelfs al vóór de oprichting deden. Risico’s van grote gebouwen worden hanteerbaar door functies te combineren zoals kantoren, horeca en debatcentrum zoals in Pakhuis de Zwijger. *Onno Meerstadt directeur van Stadsherstel sinds 2007.

Stadsherstel een slow onderneming

Het is een bijzonder type onderneming, ideëel en cultureel van inslag maar opgezet als bedrijf, kleinschalig maar gedragen door zwaargewichten, ingericht op continuïteit, met een vaste koers maar zonder haast. Een bedrijf dat voortdurend vernieuwt maar niet met meer dan één stap tegelijk. Het laat zien dat de publieke zaak en de markt kunnen samengaan, maar alleen als het liefdevol, intelligent en behoedzaam gebeurt. Een gezonde bedrijfsvoering gaat samen met maatschappelijke activiteit: veel gebouwen zijn openbaar toegankelijk, bij iedere restauratie worden ook leerlingen betrokken, en het bedrijf kent sinds 1980 een actieve vriendenvereniging. Het is een slow onderneming.
 

Een slow onderneming staat midden in de samenleving, beweegt mee met maatschappelijke veranderingen en verandert ook zelf de samenleving, maar doet dit met lange golfbewegingen.

Bovenstaande beschrijving komt uit het boek: Amsterdam Herstelt uit 2016, geschreven door Fred Feddes, in opdracht van Stadsherstel.

De ABN AMRO commissarissen

Vanaf haar oprichting heeft Stadsherstel in haar Raad steun van de zwaargewichten van de ABN AMRO.
Dat waren de volgende personen:

1956-1963           J.M. Haga, vanuit de Amsterdamsche Bank. Hij was ook één van de oprichters, de Amsterdamsche Bank had een                            bijdrage gegeven voor de oprichtingskosten. Haga was commissaris van 1956-1963 en president-commissaris in                            de periode 1961-1963.

1972-1994          dr. A. Batenburg, voorzitter van de Raad van Bestuur van ABN. Batenburg, hij was commissaris van 1972 tot                                 1994 en president-commissaris van 1988 tot 1994

1988-1996           drs. Th. A. Jo Meys, lid van de Raad van Bestuur van de ABN AMRO

1996-2017           mr. R.W.J.  Groenink, lid en later voorzitter van de Raad van Bestuur van de ABN- AMRO

En sinds 2017 is Daphne de Kluis, CEO Commercial Banking en lid van het Executive Committee van ABN AMRO Bank N.V., lid van de Raad van Commissarissen van Stadsherstel.

De gehele Raad van Commissarissen van Stadsherstel bestaat op dit moment uit:
-          De heer drs. H van der Noorda – voorzitter
-          De heer drs. J.V. Timmermans- vice voorzitter
-          Mevrouw drs. J. Kiers
-          Mevrouw drs. D.C. Kluis
-          De heer mr. C.H.T. Koetsier
-          Mevrouw J.E.M. Brinkman RA

De directie uit:
-          De heer mr. A. Meerstadt MRE- directeur
-          De heer drs. M.W.M. van der Burght – adjunct directeur

 

 

 

 

Categorie: Algemeen nieuws