Skip to navigation | Ga naar menu

Stadsherstel en corona

4 augustus 2020

Wij leven mee met al onze huurders, cultuurliefhebbers, Vrienden, vrijwilligers en alle anderen die een moeilijke tijd doormaken vanwege het coronavirus. Met elkaar zorgden we voor reuring in onze monumenten, waarvan we vanaf 1 juni voorzichtig en hopelijk allemaal in goede gezondheid, kunnen genieten. Wij proberen zo samen met u deze tijd zo goed mogelijk door te komen.  

Zowel de cultuur-, restauratie- als vastgoedsector waarin wij werken, behoren tot de sectoren die hard door de coronacrisis geraakt worden. Stadsherstel zelf ondervindt ook flinke financiële tegenslagen. Zoals het noodgedwongen stopzetten tot 1 juni van alle activiteiten in onze 14 Bijzondere Locaties, het onderhoud en beheer dat niet overal meer uitgevoerd kan worden, maar ook onze restauratieprojecten die niet op dezelfde manier door kunnen gaan. En natuurlijk de periode na 1 juni waarin we zeker nog niet op volle kracht de draad weer op kunnen pakken. Dit alles brengt voor ons aanzienlijke verliezen met zich mee, ook vanwege extra leegstand van die monumenten. 

Onze vaste huurders 

Maar wij zijn natuurlijk niet de enige. Het pakket aan financiële hulpmaatregelen van de overheid is er onder andere voor ondernemers, zzp’ers en culturele organisaties, zodat hun bedrijf kan overleven en ze hun huur en werknemers kunnen blijven betalen. Niettemin weten we dat er huurders zijn die ondanks het pakket aan maatregelen financiële problemen houden. Bedrijven die direct geraakt zijn door de coronacrisis, omdat ze op last van de overheid tot 1 juni zijn gesloten of redelijkerwijs niet meer open konden blijven en die na 1 juni nog maar beperkt open kunnen gaan, bieden wij uitstel van huurbetaling voor de maanden mei en juni. We hebben het dan onder andere over horeca, winkels en culturele organisaties, die voldoen aan een aantal voorwaarden. Dit geldt niet voor woon- en kantoorruimte. Daarnaast hebben wij voor deze categorie huurders een nieuwe regeling ontwikkeld waarbij een gedeelte van de huur voor een aantal maanden wordt kwijtgescholden. Er wordt financiële informatie gevraagd om te kunnen beoordelen of de aanvrager hiervoor in aanmerking kan komen. De betreffende huurders kunnen kiezen voor een van beide regelingen.

Huurders en bezoekers van onze Bijzondere Locaties

Ook hebben wij met onze Bijzondere Locaties, zoals De Duif en 't Zonnehuis, te maken met de coronamaatregelen. Op instructie van de landelijke overheid zijn in verband met de verspreiding van het coronavirus alle activiteiten in onze evenementlocaties tot 1 juni geannuleerd. Iedereen in bezit van kaarten voor geannuleerde evenementen heeft bericht van ons ontvangen over eventuele nieuwe data of eventuele restitutie van het aankoopbedrag.

De huurders van onze Bijzondere Locaties hebben hun evenementen zonder extra kosten mogen verplaatsen naar een andere datum. Wel vragen wij onze huurders om een gedeelte van de beheerderskosten te betalen, zodat wij de reeds ingedeelde zzp’ers gedeeltelijk kunnen blijven betalen.

Huurders en bezoekers van onze Bijzondere Locaties (na 1 juni)

We hebben in juni weer verschillende concerten voor maximaal 30 bezoekers georganiseerd en kijken er naar uit vanaf juli weer meer bezoekers te mogen verwelkomen in onze Bijzondere Locaties, bijvoorbeeld bij de concerten van Ella van Poucke in De Duif op 7 en 8 juli. Uiteraard houden wij ons bij alle evenementen aan de voorschriften en richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM en denken wij aan de gezondheid en veiligheid van publiek, musici en medewerkers. Bekijk in onze cultuuragenda het overzicht van activiteiten die op dit moment gepland staan.

Stimulering van de bouw/restauratiesector

Onze onderhouds-, beheer- en restauratiewerkzaamheden gaan door bij de monumenten waar dat mogelijk is. We hanteren daarbij de richtlijnen van het RIVM, indien nodig in samenspraak met de aannemers en onze huurders. Wij voldoen daarmee aan de wens van Bouwend Nederland om, zoveel mogelijk, bouwprojecten door te laten gaan. Zo hoeft de bouwsector, die niet thuis kan werken en al veel last heeft ondervonden van de stikstof en PFAS-norm, geen onnodig verlies te lijden. Ook proberen wij op die manier de specialistische restauratiekennis, die maar weinig bouwbedrijven hebben, in stand te houden.

Wij hopen, zoals eerder gezegd, dat wij er met elkaar goed uitkomen en we houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en danken u voor uw begrip. Zorg goed voor uzelf en voor anderen. 

Directie en medewerkers van Stadsherstel Amsterdam

Categorie: Algemeen nieuws