Skip to navigation | Ga naar menu

Welke restauraties hebben wij onder handen?

5 juli 2020

Traditioneel heeft de bouw drie weken bouwvakantie, maar dat is niet meer de standaard. We zijn op dit moment met diverse restauraties bezig, van boerderij tot het startpunt van pelgrimstocht Santiago de Compostela. Na de bouwvak starten we met nog eens vijf panden. Lees welke monumenten wij nu nieuw leven in blazen en welke na de bouwvak. 

Amstelkerk
Om ook de komende dertig jaar in de Amstelkerk kantoor te kunnen houden, is het voor Stadsherstel nodig om haar kantoor flexibeler en duurzamer te maken. De keuken wordt verplaatst naar de begane grond, zodat deze ook door de catering tijdens (culturele) activiteiten gebruikt zal kunnen worden. Het gehele interieur van het rijksmonument krijgt een schilderbeurt in de huidige kleurstelling en de kerk wordt verduurzaamd, zoals een verbeterde isolatie tussen alle naden van de houten delen om warmteverlies en hinderlijke tochtstromen tegen te gaan.
Gedurende de verbouwing verhuizen we tijdelijk ons kantoor naar de Nieuwe Herengracht 51.

De Hollandsche Manege
De werkzaamheden in de oudste stadsmanege van Nederland zijn nu nagenoeg gereed. Het schilderwerk in de foyer, het trappenhuis en in de onderdoorgang naar de rijhal zijn klaar. Belangrijk hierbij was de kleurkeuze en onderbouwing van die keuze voor rijhal, vestibule, foyer en opstijgplaats. Er is gekozen om terug te gaan naar de oorspronkelijke kleurstelling uit de bouwperiode. Voor de onderbouwing was nog extra kleuronderzoek noodzakelijk.

Rosenstock-Huessyhuis in Haarlem
Het Rosenstock-Huessy Huis is gevestigd in een monumentaal gebouwencomplex aan de Hagestraat 10. In dit bouwkundig zeer divers project zijn we bezig met de sanering. Aan de rand van het complex is een klein huisje dat door de bewoners en gebruikers sinds jaar en dag het ‘Hans en Grietje huisje’ wordt genoemd. De rode kruispannen op het dak zijn vast de inspiratiebron hiervoor.
Aan de achterzijde van het huisje staat een heel oude muur, een belangrijk bouwspoor uit de ontstaanstijd van dit huis voor pelgrims, wezen en zieken. Het Rosenstock-Huessyhuis (van 1972), voorheen Sint Jacobs Godshuis (van 1715 – 1960) en nog vroeger Sint Jacobs Gasthuis (van 1437 – 1581) is al bijna zeshonderd jaar een pleisterplaats voor pelgrims op weg naar Santiago de Compostela in Galicia, Noord-Spanje. Jaarlijks komen honderden mensen die op weg gaan naar Santiago hun startstempel halen in dit fraaie complex. Na de sanering gaan we hier samen met Bureau Archeologie van de gemeente Haarlem meer onderzoek naar doen.
De restauratie van Hagestraat 4 is in volle gang. Van twee heel onhandige woningen wordt één duurzame gezinswoning gemaakt.

Fronik boerderij in Zaandam
Op een unieke plek tussen de stad Zaandam en het Zaanse platteland is de fundering van deze 19e-eeuwse boerderij hersteld en is het cascoherstel van het hooihuis, de dars en het losse schuurtje klaar. Helaas komen we ook weer een paar tegenvallers tegen. Zo bleek de gehele houten gevelbekleding van het hooihuis verrot. In nauw overleg met bouwbedrijf Akerbouw beslissen we hoe nieuwe elementen aan te brengen, zonder het historisch gegroeide beeld teniet te doen. Zo zal de nieuwe gevelbekleding van het hooihuis, net als het origineel, in verschillende breedtes worden aangebracht en zullen de interieuronderdelen waar nodig worden aangevuld met nieuw materiaal in dezelfde detaillering. De Vrienden van Stadsherstel dragen bij aan het terugbrengen van dit historische beeld.

Na de zomer starten

Geldersekade 78
In voorbereiding op de restauratie werden de onderdelen van het interieur die duidelijk niet monumentaal zijn, verwijderd. In de gepelde ruimtes is een mooi plan opgemeten, waarbij een woning zal worden toegevoegd aan het pand. Een bouwhistoricus maakt nog een rapport over het rijksmonument. Na de zomer wordt gestart met het funderingsherstel, de vergunningsaanvraag is in voorbereiding. Aansluitend worden de interieurs vernieuwd.

Herengracht 366 en 368
De Cromhouthuizen zijn onlangs aan ons geleverd. De feestelijkheden die rondom de levering gepland waren, zijn vanwege corona niet doorgegaan. De in deze panden gevestigde locaties van Het Bijbels Museum en het Amsterdam Museum zijn per 1 juni definitief gesloten. Wij zoeken ondertussen een nieuwe huurder die kan voldoen aan de eisen van openbaarheid. Intussen bereiden we de nodige onderzoeken voor, zoals een aanvulling van het bouwhistorisch onderzoek.

Kerkstraat 414-418
Deze woningen zijn naast elkaar gelegen en door stadsherstel al in 1963 aangekocht. Ze zijn rond 1672 gebouwd. De nummers 412, 414, 416 en 418 zijn na verloop van tijd bij elkaar getrokken en op de begane grond van 414 heeft eeuwenlang een smederij gezeten. In 1935 is de inrichting van de panden vernieuwd waardoor het interieur geen monumentale waarde meer heeft. Nummer 412 is toen gescheiden van 414, 414 is samengevoegd met 416 (waarna dat huisnummer is vervallen) en 418 werd een zelfstandige winkel met bovenliggende woning. De panden kennen een aanzienlijke scheefstand en funderingsherstel is noodzakelijk. De voorbereidingen daarvoor zijn opgestart.

Huis Eindehout in Haarlem
Het bouwhistorisch onderzoek van Huis Eindenhout is in concept gereed, hierin wordt de link gelegd met het Dronkenhuisje dat hier oorspronkelijk stond. Zowel de bijzondere plattegrondindeling als de houten geveldelen blijken te verwijzen naar deze in 1793 gesloopte herberg. Ook zijn de gelijkenissen met het dichtbij gelegen paviljoen Welgelegen opvallend. Twee kleurhistorici zullen dit jaar hun onderzoek uitvoeren, zodat gefundeerde keuzes gemaakt kunnen worden voor de juiste uitstraling. De monumenten medewerkers van de gemeente Haarlem vonden het leuk om het zo bekende rijksmonument eens van dichtbij te inspecteren en konden tot zover instemmen met het plan van aanpak.

Kenaupark 6 en 8 in Haarlem
De neoclassicistische villa’s zijn sinds september 2018 aan de zorgen van Stadsherstel toevertrouwd en de verkopende partij, de Stichting Voor Vrouwen Door Vrouwen, heeft bij de overdracht bedongen dat Stadsherstel het achterstallige onderhoud uitvoert en de panden verduurzaamt. We verwachten de vergunning op korte termijn geleverd te krijgen. In alle woningen willen we achterzetbeglazing aanbrengen. De casco werkzaamheden betreffen het dak dat van buitenaf geïsoleerd zal worden, houtrotherstel en schilderwerk. In deze bewoonde situatie houden we rekening met de coronamaatregelen, de werkzaamheden worden afgestemd met de bewoonsters.